Weerstand is gezond

Hoe kan het toch dat we weerstand maar al te graag willen verhogen als het gaat om gezondheid, maar als medewerkers in een organisatie weerstand bieden wordt dit gezien als een last? Weerstand wordt wel gedefinieerd als een kracht die een andere kracht tegenwerkt. Als...