We denken vaak alles beter te weten en beter te kunnen dan een ander. Dit geldt voor iedereen, waarom vertrouwen we elkaar hier dan niet op in onze eigen omgeving? 

Het is erg verleidelijk en vooral menselijk om iemand direct advies te geven of te helpen als diegene het moeilijk heeft. Dit is het tegenovergestelde van ‘holding space’, een populair begrip in Amerika. Letterlijk betekent het ‘ruimte bewaken’. Dit houdt in dat je iemand juist een lege, veilige ruimte biedt om zelf te kunnen groeien. De ander wordt uitgenodigd en gesteund zijn verhaal te doen en helemaal zichzelf te zijn. Het idee is dat hij hierdoor zelf tot inzichten komt.

Heather Plett, een Canadese coach, heeft interessante stukken geschreven over het begrip holding space. Zij vat het principe samen in 7 wetten van holding space:

  1. Geef anderen ruimte om te vertrouwen op hun eigen wijsheid en intuïtie
  2. Weet wanneer je moet praten en wanneer je moet luisteren; laat je ego erbuiten!
  3. Oordeel niet en gun mensen de ruimte om misstappen te maken
  4. Geef niet meer informatie of advies dan nodig
  5. Neem geen besluiten voor een ander, pak iemands kracht niet af: stap opzij!
  6. Alle emoties die de ruimte krijgen gaan voorbij, veroordeel negatieve emoties niet
  7. Respecteer het besluit van een ander, ondanks dat je zelf anders zou besluiten

Net zo gemakkelijk als het geven van hulp en advies, is de verwachting van de ander om dit ook te krijgen. Soms wil je iets gewoon snel opgelost zien of ben je ervan overtuigd iets niet te kunnen. De 7 wetten kan je ook toepassen op jezelf! Vertrouw op je eigen wijsheid en intuïtie en verlang van een ander niet meer dan een luisterend oor en steun bij jouw eigen beslissingen.

Door de wetten toe te passen op jezelf geef je jezelf de mogelijkheid om te groeien en te ontdekken wie jij echt bent. Gun jezelf de ruimte om te groeien in jouw eigen tempo en op jouw eigen manier en gun dit vervolgens ook aan anderen.

Wat hebben we nodig om te kunnen groeien? Ruimte, (zelf)vertrouwen en steun. Vertrouw erop dat jij het beste weet wat goed is voor jou en vertrouw een ander erop dat hij weet wat het beste is voor hem en steun elkaar hierin door de ander de ruimte te geven om tot zichzelf te komen.

www.talentcollege.nl – Blink uit in wie je bent