Stelling: een organisatieverandering kost ontzettend veel energie. Waar of niet waar?

In organisaties zie je vaak dat medewerkers het management tegenwerken op het moment dat er een organisatieverandering plaatsvindt. Zij uiten hun afkeuring, stellen vervelende vragen en werken niet mee aan voorgestelde plannen. Deze medewerkers overtuigen en meekrijgen kost ontzettend veel energie.

Als je op bovenstaande manier naar organisatieveranderingen kijkt, dan kan ik mij goed voorstellen dat dit energie vreet. De reactie van de medewerkers wordt gezien als weerstand; alsof zij niet willen veranderen. Die weerstand komt vaak niet voort uit het feit dat iemand niet wil veranderen, maar uit onbegrip over de situatie. Mensen willen over het algemeen wel veranderen, zij willen alleen niet veranderd worden. Als een medewerker niet begrijpt wat de veranderaar wil, waarom hij dat wil en/of hoe hij dat wil, dan zitten beide partijen duidelijk niet op één lijn.

Deze zogenoemde weerstand kan ook gezien worden als een vorm van betrokkenheid. Als de medewerkers onverschillig op een verandering reageren, ontbreekt het hen aan een reactie. Een medewerker die wel reageert brengt een bepaalde energie de organisatie in. Weerstand kan dus ook gezien worden als een grote hoeveelheid energie. Als er op een wijze manier wordt omgegaan met deze energie, dan kan dit het veranderproces juist bevorderen en versnellen.

Als er goed gecommuniceerd wordt met de medewerkers en er sprake is van wederzijds begrip en gezamenlijke participatie, dan kan een organisatie als geheel een verandertraject doorlopen. Door de oorzaken van weerstand serieus te nemen en goed te luisteren bouwt een organisatie weerstand op tegen negatieve krachten van buitenaf; de omgeving.

Uiteraard komt er veel kijken bij een organisatieverandering, dit is niet iets wat je zomaar doet. Concluderend kan gezegd worden dat de stelling waar is, een organisatieverandering kost ontzettend veel energie. De kunst is om er met de juiste veranderaanpak voor te zorgen dat deze energie voor de organisatie gaat werken, in plaats van ertegen. Betrokkenheid en aandacht zijn de sleutelwoorden om medewerkers en management dichter bij elkaar te brengen. Medewerkers hebben hart voor de zaak en het management heeft hart voor haar medewerkers. Dat is waar naar mijn mening de focus op moet liggen.

www.talentcollege.nl – Blink uit in wie je bent