Amplitiedeskundige

Er is steeds meer aandacht voor het optimaliseren van het welbevinden en functioneren van medewerkers. Dit resulteert namelijk in gelukkigere medewerkers en zij zijn een voorwaarde voor organisatiesucces. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, bevlogenheid, employee experience, talentontwikkeling en werkgeluk nemen een steeds centralere positie in bij strategische doelstellingen.

Het optimaliseren van welbevinden en functioneren begint wat ons betreft met het bevorderen (amplitie) ervan, in plaats van inzetten op het oplossen (curatie) of voorkomen (preventie) van problemen en risico’s. Amplitie is het versterken van de positieve staat van medewerkers (zoals de hierboven genoemde thema’s) en is gericht op alle medewerkers; niet slechts op risicogroepen.

Strategisch advies

Vaak ontbreekt een eenduidige visie en beleid omtrent werken aan het optimaliseren van het welbevinden en functioneren van medewerkers. Hierdoor worstelen veel organisaties met het uitrollen van een succesvol plan. Onze amplitiedeskundigen bieden strategisch advies om amplitie op te nemen in het beleid van uw organisatie. We maken een analyse van de huidige situatie, de gewenste situatie en stellen een interventieplan op. Dit doen wij aan de hand van waarderend onderzoek: een krachtige methode om positieve ontwikkeling te genereren. Werken aan werkgeluk vanuit een amplitieve gedachte wordt op deze manier concreet gemaakt en maakt onderdeel uit van de strategie van uw organisatie.

Gelukkige medewerkers:

  • kunnen beter omgaan met werkdruk
  • hebben een hogere werkmotivatie
  • vertonen een effectievere samenwerking
  • bruisen van de positieve energie
  • verzuimen minder vaak
  • vertonen meer werkinspanning
  • hebben een grotere binding met het bedrijf
  • zijn productiever
  • kunnen beter omgaan met veranderingen

Intern iemand opleiden tot amplitiedeskundige? Ontdek onze opleiding!

Meer weten of een amplitiedeskundige inhuren? Neem contact met ons op.