TMA Talentenanalyse

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat aansluit bij hun talenten. De TMA Talentenanalyse kan ingezet worden om mensen te activeren vanuit een positieve benadering en vanuit hun intrinsieke motivatie.

 

De Talent en Motivatieanalyse (TMA) maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. In één oogopslag (de TMA Radar) wordt de uitslag van de meting van 22 drijfveren en 44 talenten van de kandidaat gerapporteerd. De TMA kan worden ingezet voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en reïntegratievraagstukken.

Onze aanpak:
1. Eerst voeren we een kennismakingsgesprek om individuele doelen vast te stellen.
2. Je vult een online vragenlijst in.
3. De resultaten van de vragenlijst worden met elkaar in verband gebracht in een rapportage.
4. Je voert een analysegesprek met een TMA-professional van Talent College.
5. Na afloop krijg je het rapport mee.

Klik om TMA voorbeeldrapportage in te zien.

Deelgebieden

De TMA rapporteert de drijfveren van uw kandidaat en de vertaling naar gedrag op de volgende deelgebieden:

 • Emotionele balans
 • Motieven
 • Sociale talenten
 • Beïnvloedende talenten
 • Leidinggevende talenten
 • Organisatorische talenten

TMA Rapport

Naast bespreking van bovenstaande persoonlijkheidsgebieden bevat het TMA Rapport:

 • Een compacte beschrijving van de totale persoonlijkheid
 • Overzicht van kwaliteiten en valkuilen
 • Suggesties voor effectief communicatiegedrag
 • Suggesties voor te vermijden communicatiegedrag
 • Omschrijving van de ideale werkomgeving
 • Indicatie van de managementvoorkeuren
 • Suggesties voor verdere ontwikkeling
 • De voorkeur in leer- en ontwikkelstijl

Ik voelde mij al een tijdje niet helemaal happy in mijn werk. Soms ervoer ik veel stress en voelde mij niet bekwaam. Op andere momenten genoot ik juist en had ik het idee dat alles vanzelf ging. Steeds vaker vroeg ik mij af: ‘Past deze baan wel bij mij? En zo niet, welke richting wil ik dan op?’.

Door samen met Yrenee mijn drijfveren en talenten te analyseren werd mij eindelijk duidelijk wanneer ik in mijn kracht sta en dus het beste tot mijn recht kom. Voor de klas staan, instructies geven, leiding nemen, dat is wat het werk voor mij leuk maakt. Daar ben ik ook goed in! De organisatie er omheen, de hiërarchie en de beperkingen kosten mij juist energie. Een open deur? Nee. Soms kan een klein deel van je werk veel groter voelen dan het is.

Nu ik weet waar de knelpunten zitten kan ik mij er veel beter overheen zetten en mij er soms zelfs van afschermen. Het is minder belangrijk geworden. Ook zie ik nu beter wat mijn eigen gedrag en gevoel voor effect heeft op anderen. Ik heb een gevoel van controle terug en dat vermindert voor mij de stress. Het antwoord op mijn vraag heb ik ook gevonden. Mijn baan past bij mij, maar de organisatiestructuur waarin ik moet functioneren minder. De tijd zal uitwijzen of ik dat kan accepteren of dat ik een gelijkwaardige functie in een andere organisatie ga zoeken.

Anoniem

Docent middelbaar onderwijs

Ik ben geswitcht van baan en kon mijn draai niet vinden. Ik kon zelfs niet duidelijk voor ogen krijgen waarom ik mijn vorige baan had opgezegd en ik voelde mij onzeker over verder solliciteren.

Dankzij de TMA kreeg ik inzicht in de keuzes die ik gemaakt heb. Het werd mij duidelijk wat mijn innerlijke drijfveren zijn en wat belangrijk voor mij is in mijn werk, maar ook mijn privéleven. Dankzij het gesprek met Yrenee heb ik nu gesolliciteerd op een super leuke baan en ben ik uitgenodigd voor een gesprek.

Anoniem

Opnamecoördinator in de zorgsector

Vorig jaar heb ik bij Yrenee een traject gericht op job coaching gevolgd, omdat ik wilde weten of mijn huidige baan nog wel geschikt was. De uitkomst van deze coaching was niet helemaal verrassend, maar toch ook wel. Tijdens de laatste sessie vertelde Yrenee over de TMA. Deze maakte mij heel nieuwsgierig en het leek me interessant om te doen, want uit de TMA komen je drijfveren, motivatie en talenten naar voren en hier was ik naar opzoek.

Omdat de coaching door Yrenee mij zeer goed is bevallen en uit de job coaching o.a naar voren was gekomen dat ik meer zou moeten loslaten, wilde ik nog een traject bij haar doen gericht op persoonlijke ontwikkeling. We hebben de TMA als uitgangspunt gebruikt om erachter te komen wat mijn drijfveren, energie slurpers en talenten zijn. En om te weten te komen of ik mijzelf goed ken of dat ik nog veel blinde vlekken heb.

Ik was nieuwsgierig naar de manier van analyseren en na het maken van de analyse was ik nog nieuwsgieriger naar wat de resultaten over mij zouden zeggen. Men zegt wel eens: ”Ik wou dat ik een gebruiksaanwijzing had van mijn man/vrouw”. Het TMA rapport zou hiervoor gebruikt kunnen worden, omdat het een bijna griezelig goed beeld van je karakter cq persoonlijkheid geeft en van jouw voorkeursgedrag.

Thea

Bibliothecaris