Amplitiedeskundige in de organisatie

25 juni 2018

Amplitiedeskundige

De verantwoordelijkheid van de amplitiedeskundige is groot en een belangrijke vraag is wie deze functie het beste kan bekleden. De verantwoordelijkheden van de amplitiedeskundige overlappen met de verantwoordelijkheden van HR, met als duidelijk verschil dat de amplitiedeskundige zich bezighoudt met het implementeren en uitvoeren van amplitiebeleid en dat dit zijn volledige portefeuille is. Een HR-manager heeft ook andere taken en verantwoordelijkheden. Om die reden is het belangrijk dat de amplitiedeskundige een rol vervult in het managementteam van de organisatie, naast de HR-manager.

Amplitie is onderdeel van organisatiecultuur

Een andere reden om de amplitiedeskundige in het managementteam te plaatsen is dat amplitiebeleid organisatiebreed ingezet moet worden. De amplitiedeskundige is er verantwoordelijk voor dat amplitie is ingebakken in het DNA van de organisatie. Aandacht voor amplitie wordt onderdeel van de cultuur van de organisatie. Elke laag van de organisatie, van medewerker tot leidinggevende, zet de schouders eronder om ruimte te geven en te werken aan amplitie. Indien een leidinggevende of HR de verantwoordelijkheid krijgt om aandacht te besteden aan werkgeluk van de medewerkers, gebeurt dit tussen de andere taken, verantwoordelijkheden en targets door. Ervan uitgaande dat er überhaupt tijd en aandacht aan besteed wordt. Aandacht voor amplitie moet behoren tot de strategie van elke organisatie, om op die manier een visie uit te stralen. Zo krijgen alle medewerkers (ook leidinggevenden en HR) handvatten aangeboden om te werken aan het versterken van werkgeluk. Doordat het beleid zorgt voor regulatie en mogelijkheden, worden medewerkers geactiveerd om daadwerkelijk keuzes te maken die hun eigen werkgeluk vergroten. Zo nemen medewerkers effectief meer verantwoordelijkheid voor hun eigen werkgeluk.

Amplitiedeskundige is een lone wolf

De amplitiedeskundige kan gezien worden als een lone wolf binnen de organisatie. Hij behoort niet tot een specifieke afdeling binnen de organisatie en heeft als managementlid geen afdeling onder zich hangen. De amplitiedeskundige werkt afdeling-overstijgend en zijn werk heeft betrekking op alle lagen van de organisatie. Ondanks dat de amplitiedeskundige gezien kan worden als een lone wolf, werkt hij niet alleen. De amplitiedeskundige kan samenwerken met een amplitieteam. Daarnaast is hij er verantwoordelijk voor dat amplitie is ingebakken in het DNA van de organisatie, dus heeft hij te maken met alle medewerkers binnen een organisatie.

Fulltime functie of zelfstandig ondernemer

Wij gaan ervanuit dat de amplitiedeskundige een fulltime functie bekleed in het managementteam van een organisatie. Dit zal uiteraard alleen het geval zijn bij grote organisaties. Ook bij midden- en kleinbedrijven, wellicht zonder management- of HR-afdeling, is aandacht voor amplitie ontzettend belangrijk. In deze gevallen kan een zelfstandige amplitiedeskundige op projectbasis ingehuurd worden. De zelfstandige amplitiedeskundige kan ingehuurd worden voor het opstellen en implementeren van passend amplitiebeleid voor de organisatie. Vervolgens kan hij de organisatie leren hoe ze zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor het uitvoeren van het beleid. Een jaarlijkse evaluatie, coaching-on-the-job of het uitvoeren van bepaalde interventies kunnen onderdeel zijn van de overeenkomst tussen de organisatie en de zelfstandige amplitiedeskundige. Wij gaan ervanuit dat een gecertificeerde, zelfstandige amplitiedeskundige zijn geleerde kennis en vaardigheden kan verwerken in een passend projectplan voor een organisatie.