Vijf stappen voor minder burn-outs

6 februari 2019

Amplitiedeskundige

Veel werkgevers zetten zich in om het aantal burn-outgevallen en stressklachten in hun organisatie terug te dringen. Zij willen zo snel mogelijk ingrijpen en uitval voorkomen. Maar wat kan je doen om het niet zover te laten komen dat je moet ingrijpen?

Wanneer een medewerker te maken heeft met stress en burn-out klachten worden vaak curatieve of preventie interventies ingezet. Denk bijvoorbeeld aan een persoonlijke coaching of een training gericht op stresshantering. Het is echter effectiever om interventies in te zetten gericht op het welbevinden en optimaal functioneren van medewerkers.

Het versterken van de positieve staat van medewerkers wordt ook wel amplitie genoemd. Amplitie komt van het Latijnse woord ‘amplio’, wat versterken, vergroten en verbeteren betekent. Waar preventie gericht is op risicogroepen en het voorkomen van uitval, is amplitie gericht op alle medewerkers en het verbeteren van het welbevinden en functioneren van de medewerkers.

De uitdaging voor werkgevers is om passend amplitiebeleid op te stellen voor de organisatie, met een goed interventieplan met amplitieve interventies op verschillende gebieden: gezondheid, bevlogenheid, talentmanagement en werkinrichting. Hoe pak je dat aan?

Stap 1

Maak een analyse van de huidige situatie van de organisatie. Ga daarbij waarderend onderzoeken om erachter te komen wat al goed gaat en hoe je dat kunt versterken.

Stap 2

Stel in samenwerking met de medewerkers(!) een beschrijving op van de gewenste situatie. Waar willen we naartoe? Formuleer amplitieve doelen.

Stap 3

Ontwikkel een interventieplan om van de huidige- naar de gewenste situatie te komen.

Stap 4

Zorg voor een duidelijk implementatieplan, waar taken, rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen in genoemd worden.

Stap 5

Voer het opgestelde amplitiebeleid uit, monitor, evalueer en stel je plannen bij om de doelen te bereiken. En laat zo alle medewerkers en de organisatie als geheel uitblinken!

Door aandacht te besteden aan amplitie en dit op te nemen in het beleid, zal de noodzaak afnemen om interventies rondom curatie en preventie in te zetten. De medewerkers zullen meer werkgeluk ervaren en productiever zijn. Hierdoor lopen zij minder risico op stressklachten en burn-out.

Veel organisaties zijn nog niet bekend met de term amplitie, laat staan dat bekend is hoe hier op een concrete en tastbare manier aan gewerkt kan worden. Een amplitiedeskundige is een expert op dit gebied. Wil jij weten wat een amplitiedeskundige doet en wat deze functie kan betekenen voor jouw organisatie? Neem dan eens contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.