Werknemers of medewerkers

15 maart 2019

Artikelen

De begrippen werknemer en medewerker worden gemakkelijk door elkaar gebruikt, maar er is wel degelijk een verschil … Voel jij je een werknemer of een medewerker?

Iedereen komt een organisatie binnen als werknemer. Een werknemer is namelijk een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten, waartegenover een financiële beloning staat (CBS). Het gaat in dit geval om een arbeidsrechtelijke relatie tussen werkgever en werknemer. Een medewerker kan omschreven worden als iemand die samen met anderen in een organisatie werkt om een gezamenlijk doel te bereiken.

Wordt in jouw organisatie de term werknemer gebruikt, dan wordt, vaak onbewust en onbedoeld, een bepaalde hiërarchie benadrukt. De term medewerker gaat meer uit van een gelijkheid en gezamenlijkheid. Onbewust zal iemand die gezien en behandeld wordt als medewerker zich daar meer naar gedragen dan iemand die ‘slechts’ werknemer is.

Als een werkgever zorgt voor haar personeel, zorgt het personeel voor de klanten. Klanten zullen zich nooit binden aan een organisatie waar het personeel zich niet eens mee verbonden voelt. Als je personeel serieus neemt, hen verantwoordelijkheden geeft, laat meedenken met de organisatie en hen de kans geeft om een verschil te maken, dan zullen zij ook het verschil maken. Dan zullen ze niet slechts uitvoeren wat je van hen vraagt, maar meedenken en meewerken om de organisatie waar zij trots deel van uitmaken naar een hoger niveau te tillen.

Het is dus ontzettend van belang om werknemers te ontwikkelen tot medewerkers. En medewerkers te ontwikkelen tot gelukkige medewerkers. Door in te zetten op amplitie en amplitieve interventies in te zetten wordt gewerkt aan het bevorderen van optimaal functioneren en welbevinden. Zo worden gelukkige medewerkers gecreëerd die een voorwaarde zijn voor optimaal organisatiesucces.