Zomeractie TMA Talentenanalyse

20 mei 2020

Artikelen

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat aansluit bij hun talenten. De TMA Talentenanalyse benadert mensen positief, is niet veroordelend en biedt veel inzicht in de persoonlijkheid van mensen. De TMA wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en reïntegratievraagstukken. De TMA rapporteert de drijfveren (22) en talenten (44) van de kandidaat en de vertaling naar gedrag op de volgende deelgebieden:

Emotionele balans                        Hoe gaat iemand om met stressvolle situaties?
Motieven                                         Datgene wat iemand motiveert om prestaties te leveren.
Sociale talenten                             Hoe gedraagt iemand zich in relatie tot anderen?
Beïnvloedende talenten             Het vermogen van iemand om anderen te beïnvloeden in een gewenste richting.
Leidinggevende talenten            In hoeverre kan iemand adequate beslissingen nemen en de organisatie in de gewenste richting sturen?
Organisatorische talenten          Hoe organiseert iemand zijn werk en leven?

TMA Rapport

Naast de bespreking van de zes gebieden bevat het TMA Rapport:

 • Een compacte beschrijving van de totale persoonlijkheid
 • Overzicht van kwaliteiten en valkuilen
 • Suggesties voor effectief communicatiegedrag
 • Suggesties voor te vermijden communicatiegedrag
 • Omschrijving van de ideale werkomgeving
 • Indicatie van de managementvoorkeuren
 • Suggesties voor persoonlijke ontwikkeling
 • De voorkeur in leer- en ontwikkelstijl

Download hier een voorbeeldrapport TMA en lees ervaringen via de pagina Talentenanalyse.

Werkwijze

 1. De kandidaat vult een online vragenlijst in
 2. De kandidaat voert in juni 2020 een DIGITAAL analysegesprek met een TMA-professional van Talent College
 3. De kandidaat krijgt het rapport per mail toegestuurd

Investering

De TMA kost normaal per deelnemer, inclusief uitgebreide rapportage en analysegesprek, €475,-. In juni 2020 krijg je maar liefst 40% korting! De TMA kost hierdoor slechts €285,- per deelnemer. Voor meer informatie, vragen of direct aanmelden kan je contact met ons opnemen.