Over ons

TalentCollege-Yrenee-KoenMijn naam is Yrenee Koen en ik ben de oprichter van Talent College. Ik zie vaak om mij heen dat mensen meer kunnen dan zij zelf denken en dat zij zichzelf limiteren in hun mogelijkheden. Dit vind ik erg zonde. Talentontwikkeling is een onderwerp waar ik mij gedurende mijn studie Toegepaste Psychologie veel mee bezig heb gehouden. Een organisatie of individu op gang helpen of juist helpen optimaliseren is iets waar ik mij het liefst mee bezig houd. Ik ben iemand die er vanuit gaat dat mensen vaak meer kunnen dan zij zelf denken, maar soms een duwtje in de rug nodig hebben. Ik vind het belangrijk dat mensen de mogelijkheid hebben om het beste uit zichzelf te halen en ik wil hier graag in helpen. Gedurende mijn opleiding heb ik mij verdiept in de arbeids- en organisatiepsychologie. Daarnaast heb ik het Honours Talent Programma gevolgd, dit is een programma voor talentvolle studenten. Binnen dit programma heb ik veel kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot talentontwikkeling van anderen. Uiteraard heb ik hierdoor ook een waardevolle bijdrage geleverd aan mijn eigen talentontwikkeling.

Wat mij kenmerkt is een zakelijke persoonlijkheid, met oog en aandacht voor de mens. Ik analyseer graag eerst een situatie om al haar elementen goed te kunnen begrijpen. Hierbij stel ik kritische vragen om de kern ergens uit te kunnen halen. Door goed te luisteren en nieuwsgierig te blijven heb ik snel zicht op een situatie en de onderlinge verbanden van haar elementen. Met dit inzicht en het stellen van de juiste vragen kan ik anderen helpen om hun gedachten goed onder woorden te brengen. Ook helpt het mij om kansen te zien en proactief te handelen. Zodra ik een kans zie formuleer ik acties die in zo’n betreffende situatie genomen kunnen worden. Hierbij kijk ik niet alleen naar wat goed is voor de organisatie, maar houd ik ook rekening met haar medewerkers. Een medewerker die doet waar hij goed in is en waar hij energie van krijgt telt immers voor twee. Betrokkenheid en aandacht zijn de sleutelwoorden om medewerkers en management dichter bij elkaar te brengen. Medewerkers hebben hart voor de zaak en het management heeft hart voor haar medewerkers. Dat is waar de focus op moet liggen.

Naast dat ik zelf alle diensten op mij neem die ik binnen Talent College aanbied, werk ik ook samen met andere zelfstandig ondernemers. Dit om mijn eigen kennis en ervaring up-to-date te houden en te kunnen sparren met mensen uit hetzelfde vakgebied. Daarnaast kan ik hen inzetten als ik te maken krijg met een klantvraag die goed aansluit bij hun expertise. Dit zorgt ervoor dat klanten de ondersteuning en begeleiding krijgen die zij verdienen en om het beste uit zichzelf te halen. De belangrijkste boodschap die ik mensen wil meegeven is: Blink uit in wie je bent!