Skip to main content

Van een volledig organisatieontwikkelingstraject op maat tot het uitvoeren van een losse interventie. Wij zijn uw partner in positieve organisatieontwikkeling. Met onze expertise in het versterken van het menselijk kapitaal kunnen wij u op verschillende ontwikkelingsniveaus van dienst zijn:

Organisatieontwikkeling

Om de potentie van uw organisatie te verwezenlijken is meer nodig dan af en toe een training. Onze amplitiedeskundigen bieden strategisch advies om amplitie op te nemen in het beleid van uw organisatie. We maken een analyse van de huidige situatie, de gewenste situatie en stellen een interventieplan op die vervolgens uitgevoerd kan worden in de praktijk.

Leiderschapsontwikkeling

Positieve organisatieontwikkeling vraagt motiverende en activerende vaardigheden van leidinggevenden en managementleden. Leiderschapsprogramma’s, trainingen, begeleiding en intervisie kunnen als losse interventies ingezet worden of deel uitmaken van het interventieplan op organisatieniveau.

Teamontwikkeling

Positieve teamontwikkeling is van belang om het maximale uit een team te halen. We werken niet vanuit problemen, maar vanuit vraagstukken. Hoe kan mijn team krachtiger samenwerken? Hoe kunnen wij de talenten binnen het team zo effectief mogelijk benutten? Wat heeft mijn team nodig om te groeien?

Persoonlijke ontwikkeling

De organisatie biedt ruimte en mogelijkheden om het welbevinden en functioneren van medewerkers te bevorderen. Medewerkers moeten vervolgens wel eigen regie nemen om hier daadwerkelijk persoonlijk mee aan de slag te gaan. Coaching, training en begeleiding kan hen hierbij motiveren.

Onze samenwerking met uw organisatie is maatwerk. Wij kijken naar de ontwikkelbehoefte en stellen aan de hand daarvan een passend traject op. Onze werkwijze is als volgt.

1

Oriëntatiefase

We beginnen altijd met een vrijblijvende kennismaking waarbij wij de ontwikkelbehoefte binnen uw organisatie inventariseren. We bepalen tevens op welk ontwikkelingsniveau we aan de slag gaan.
2

Analysefase

Vervolgens brengen we het groeipotentieel van uw organisatie, team(s) of medewerkers in kaart. We maken een analyse van de huidige en van de gewenste situatie, eventueel met metingen en advies.
3

Ontwikkelingsfase

Ontwikkelingsfase: Dan stellen wij een ontwikkelingsplan op om het groeipotentieel te verwezenlijken. Dit kan een volledig interventieplan zijn voor een organisatieontwikkelingstraject. Of een losse interventie, passend bij uw ontwikkelbehoefte.
4

Actiefase

Het ontwikkelingsplan wordt uitgevoerd in de praktijk.
5

Slotfase

Afhankelijk van het gekozen ontwikkelingsniveau worden nieuwe processen, activiteiten en gedrag die voortkomen uit het ontwikkelingstraject geëvalueerd, bijgesteld en/of geborgd binnen uw organisatie.