Skip to main content

Bevlogenheid vergroten is interessant voor iedereen en je doet het met deze bronnen

Bevlogenheid vergroten

Als je denkt aan een bevlogen collega en aan een collega die burn-out is geraakt, dan zie je twee uitersten voor je. Burn-out wordt veelal gekenmerkt door extreme vermoeidheid, afstandelijkheid ten opzichte van het werk en een minder goede werkprestatie dan voorheen. Bevlogenheid daarentegen wordt juist gekenmerkt door veel energie, grote betrokkenheid bij het werk en competentie. Bevlogen medewerkers doen graag een stapje extra om hun rol op het werk zo goed mogelijk te vervullen. Bevlogenheid vergroten is dus interessant voor zowel medewerker als werkgever! We noemen drie belangrijke bronnen die bijdragen aan bevlogenheid.

Energiebronnen

In het werk hebben we te maken met zaken die ons energie geven en zaken die ons energie kosten. We noemen dit energiebronnen en werkstressoren. Om bevlogenheid te vergroten is het logischerwijs belangrijk om de energiebronnen te versterken en de werkstressoren te minimaliseren.

Energiebronnen Werkstressoren

Positief sociaal werkklimaat

Regelruimte

Leer- en ontwikkelmogelijkheden

Relatie met de leidinggevende

Erkenning en waardering

Werkdruk

Toekomstonzekerheid

Taak- of rolonduidelijkheid

Slechte werk-privébalans

Conflicten

Voorbeelden van energiebronnen en werkstressoren

 Een interventie om de energiebronnen te vergroten is bijvoorbeeld het voeren van ontwikkelgesprekken met medewerkers. Dit in tegenstelling tot de traditionele beoordelings- of functioneringsgesprekken. Ontwikkelgesprekken zorgen onder andere voor een mindset gericht op groei en ontwikkeling, een versterkte relatie met de leidinggevende een opening om erkenning en waardering te tonen voor datgene wat belangrijk is voor de betreffende medewerker.

Persoonlijke hulpbronnen

Het versterken van iemands persoonlijke hulpbronnen zal ook zijn bevlogenheid vergroten. Persoonlijke hulpbronnen hebben te maken met iemands weerbaarheid en zijn vermogen om zijn omgeving op een succesvolle manier naar eigen hand te zetten. Voorbeelden van persoonlijke hulpbronnen zijn: zelfvertrouwen, optimisme, veerkracht, emotionele stabiliteit en intrinsieke motivatie.

Om bevlogenheid te vergroten kunnen persoonlijke hulpbronnen versterkt worden door bijvoorbeeld training en coaching. Intrinsieke motivatie kan vergroot worden door medewerkers een gevoel te geven van competentie, verbondenheid en autonomie. Hiervoor zijn een aantal factoren belangrijk, zoals: beslissingsruimte, keuzemogelijkheden, persoonlijke vrijheid, uitstralen van vertrouwen, gepaste uitdagingen bieden en een samenwerkingscultuur waarin feedback wordt gegeven en naar elkaar wordt geluisterd.

Positieve emoties

De derde bron om bevlogenheid te vergroten bestaat uit positieve emoties. Bij veel organisaties staats werkgeluk al hoog op de agenda. Vaak betekent dit dat er van alles georganiseerd wordt om het werk en de werkvloer leuk te maken. Er zijn echter nog meer positieve emoties dan alleen het ervaren van plezier. Denk bijvoorbeeld aan een gevoel van interesse, trots, dankbaarheid en inspiratie.

Inzetten op het ervaren van veel positieve emoties op de werkvloer zal de bevlogenheid vergroten. Denk dan niet alleen aan pingpongtafels en vrijdagmiddelborrels voor het plezier. De mogelijkheid om congressen te bezoeken of een abonnement kunnen nemen op een tijdschrift kan ook positieve emoties stimuleren. Ook complimenten geven en medewerkers waarderen voor geleverd werk draagt bij aan bevlogenheid vergroten.

Word lid van het Kennisplein Amplitie en neem deel aan interactieve kennissessies.