Skip to main content

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid, hoe doe je dat goed vanuit amplitie?

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid, hoe doe je dat? Duurzaam inzetbaarheidsbeleid moet erop gericht zijn om voorwaarden en mogelijkheden te bieden waardoor medewerkers in hun huidige en toekomstige werk met behoud van welzijn kunnen (blijven) functioneren.

Amplitie, preventie, curatie

Aan duurzame inzetbaarheid kan vanuit drie perspectieven gewerkt worden:

  • Curatie: focussen op probleemgroepen. Doel: inzetbaarheid herstellen.
  • Preventie: focussen op risicogroepen. Doel: inzetbaarheid behouden.
  • Amplitie: focussen op alle medewerkers. Doel: inzetbaarheid vergroten.

In het ideale geval wordt gezamenlijk gewerkt vanuit een integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Dit betekent dat het amplitieve perspectief vooraan staat. De werkgever biedt voorwaarden en mogelijkheden waarbinnen medewerkers hun welzijn en functioneren kunnen vergroten. De medewerker vertoont eigenaarschap en is gemotiveerd om dit daadwerkelijk te doen. Vervolgens moet duidelijk in kaart worden gebracht wat risico’s zijn in het kader van inzetbaarheid. Hier kan met interventies op ingespeeld worden om problemen te voorkomen. Tot slot zullen problemen zich altijd blijven voordoen. Het is belangrijk om interventies te hebben om de inzetbaarheid van deze medewerkers te herstellen.

Gezamenlijk werken aan duurzame inzetbaarheid houdt in dat de werkgever en medewerkers hierin een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Mensen hebben tegenwoordig een hoge behoefte aan zelfrealisatie. We willen dus graag het beste uit onszelf kunnen halen. Werkgevers weten dat beschikken over vakkennis en lichamelijke gezondheid niet meer voldoende is, maar hebben behoefte aan mentaal fitte medewerkers. Het biedt natuurlijk enorm veel kansen en mogelijkheden dat duurzame inzetbaarheid zowel een behoefte is van de werkgever als de medewerkers. Vandaar dat het tevens een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om eraan te werken.

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Het opstellen van duurzaam inzetbaarheidsbeleid begint met het antwoord op de vraag waarom er aan duurzame inzetbaarheid gewerkt zou moeten worden. Een missie, visie, strategie en kernwaarden van de organisatie kunnen hier antwoord op geven. Belangrijk is om deze informatie in het beleid te koppelen aan duurzaam inzetbare medewerkers. Beschrijf dus hoe duurzame inzetbaarheid eruit ziet bij medewerkers. Bijvoorbeeld: ‘Duurzaam inzetbare medewerkers zijn medewerkers die blijven leren en ontwikkelen’. Formuleer uiteraard meerdere van zulke statements en koppel deze vervolgens aan de missie, visie, strategie en kernwaarden van de organisatie. Een veelgehoorde kernwaarde van organisaties is ‘betrouwbaarheid’. Een koppeling zou kunnen zijn: ‘Duurzaam inzetbare medewerkers zijn medewerkers die trots zijn op hun werk en organisatie. Dit draagt bij aan onze kernwaarde betrouwbaarheid, omdat trots gevoeld wordt bij bewondering voor de werkelijke situatie. Trotse medewerkers hoeven niet anders dan betrouwbaar te communiceren en handelen.’

De volgende stap in het opstellen van duurzaam inzetbaarheidsbeleid is het in kaart brengen van de huidige en de gewenste situatie. Hoe werken we nu aan het herstellen, behouden en vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers? Wat werkt hierin effectief en minder effectief? Wat kunnen en willen we nog meer doen op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Waar heeft de organisatie behoefte aan en waar hebben de medewerkers behoefte aan?

De analyse van de huidige en de gewenste situatie brengt een gat in kaart waar acties op ingezet kunnen worden om het gat te dichten. Als het gaat om het vergroten van inzetbaarheid, dus het amplitieve perspectief, kan gedacht worden aan: het vergroten van het individuele opleidingsbudget, het mogelijk maken een thuiswerkplek in te richten op kosten van de werkgever of zorgen voor sport en spel waar tijdens pauzes gebruik van gemaakt kan worden.

Het actieplan

Het is belangrijk om alle mogelijke acties te toetsen op wenselijkheid en organisatorische, financiële en/of technische haalbaarheid. Het actieplan is een plan van aanpak waarin beschreven staat wat er gaat gebeuren en wanneer, wie er verantwoordelijk voor is en wie de doelgroep is, hoeveel budget ervoor uitgetrokken wordt en hoe de actie geborgd kan worden in de organisatie.

Positieve organisatieontwikkeling

Werken aan duurzame inzetbaarheid en het opstellen van integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid is niet iets dat je even tussendoor kunt doen. Indien je te maken hebt met medewerkers, heb je te maken met hun inzetbaarheid. Wil je de potentie van de organisatie verwezenlijken dan is het cruciaal om te werken aan de duurzame inzetbaarheid van je mensen.

Word lid van het Kennisplein Amplitie en neem deel aan interactieve kennissessies.