Skip to main content

Werk je aan amplitie, dan werk je direct aan een optimale employee experience

Employee experience

Op de huidige arbeidsmarkt verwachten medewerkers dat hun werk betekenis, zingeving en plezier oplevert. Daarnaast wordt werk gezien als een kans om te leren. Waar voorheen de focus van werk lag op levensonderhoud, ligt de focus tegenwoordig veel meer op zelfontwikkeling. De medewerkerbeleving wordt dus steeds belangrijker. We noemen dit ook wel de employee experience. De employee experience is een optelsom van alle ervaringen die een medewerker opdoet binnen een organisatie, van binnenkomst tot vertrek.

Als werkgever wil je dat de medewerkerbeleving zo positief mogelijk is. In dat kader wordt vaak een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. Hoewel je hiermee een goede indruk krijgt van de employee experience, geeft het je nog niet direct handvatten om de beleving te optimaliseren. Wel krijg je inzicht in de aspecten die verbeterd kunnen worden.

Bevlogenheid

Wanneer een organisatie werkt aan het optimaliseren van het welzijn en het functioneren van haar medewerkers, ervaren zij een optimale employee experience. We hebben het dan niet alleen over tevreden en betrokken medewerkers, maar juist over bevlogen en gelukkige medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat een bevlogen medewerker vaak ook tevreden en betrokken is. Toch presteren bevlogen medewerkers beter dan enkel tevreden medewerkers. Dat maakt het de moeite waard om de employee experience nog verder te optimaliseren!

Het draait om beleving

Als je goed kijkt naar de definitie en vertaling van employee experience, dan is het kernwoord waar het allemaal om draait beleving. Het gaat er dus niet om wat je als werkgever of HR-afdeling allemaal aanbiedt. Waar het om gaat is hoe de medewerkers de interactie en verbinding met de organisatie ervaren. Hierna lees je voorbeelden van aspecten die medewerkers belangrijk vinden.

Het ervaren van sociale steun en het krijgen van feedback. Het ontvangen van erkenning en waardering. Het hebben van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Het hebben van autonomie en de mogelijkheid om mee te beslissen. We hebben het dan over regelruimte, beslissingsbevoegdheid en keuzevrijheid. Leuke collega’s en een positief sociaal werkklimaat. Een goede werk-privébalans. En positieve emoties over het werk, zoals interesse, trots en inspiratie.

Bevorderen van welzijn en functioneren

Het optimaliseren van de employee experience houdt in dat vanuit de organisatie gefaciliteerd en gestimuleerd wordt dat medewerkers hun welzijn en functioneren bevorderen. We hebben het dan niet alleen over goede arbeidsvoorwaarden. Het gaat om vragen stellen, luisteren, samen onderzoeken en experimenteren om te ontdekken wat werkt. Vooral het samen is erg belangrijk.

Medewerkers zijn natuurlijk in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. De uitdaging voor werkgevers, HR-afdelingen en leidinggevenden is om niet te bepalen voor de medewerkers wat zij nodig hebben. Dat weten zij zelf het beste. De kunst is om de behoefte en gewenste situatie in kaart te hebben en in te spelen op dat wat medewerkers aangeven.

Er is eens een heel wetenschappelijk onderzoek besteed aan de vraag hoe je nou het beste kunt ontdekken hoe het écht met iemand gaat. De conclusie van het onderzoek zal je misschien verrassen: vragen, luisteren en doorvragen. Wil je een optimale employee experience, vraag de medewerkers dan wat hun beleving binnen jouw organisatie optimaal kan maken!

Werken aan amplitie

Werk je aan amplitie, dan werk je aan een optimale employee experience. Amplitie is namelijk het versterken van het welbevinden en het functioneren van medewerkers. Drie succesfactoren van amplitie zijn steun vanuit directie, bottom-up werken en ontwikkelcultuur. Deze succesfactoren gelden eveneens voor een optimale employee experience.

Word lid van het Kennisplein Amplitie en neem deel aan interactieve kennissessies.