Skip to main content

Werken aan vitaliteit kan op 3 manieren. Werken jullie curatief, preventief of amplitief?

Vitaliteit op de werkvloer

Vitale medewerkers bruisen van de energie, voelen zich sterk en fit en kunnen lang en onvermoeibaar doorgaan met werken. Hoewel steeds meer werkgevers het belang van vitaliteit op de werkvloer inzien, krijgt vitaliteit van medewerkers nog niet altijd de aandacht die het verdient.

Wat verstaan we onder vitaliteit op de werkvloer

Wat houdt vitaliteit eigenlijk in? Wij hebben inmiddels bij veel organisaties een kijkje in de keuken kunnen nemen en zien dat vitaliteit op verschillende manieren aangepakt wordt.

Bij de meeste organisaties bestaat het vitaliteitsprogramma uit interventies om medewerkers meer te laten bewegen en/of minder te laten zitten. Denk bijvoorbeeld aan wandelgroepen, sportregelingen en zit-sta-bureaus. Soms wordt hier ook het onderwerp gezonde voeding aan toegevoegd, bijvoorbeeld door workshops aan te bieden en/of gezonde voeding aan te bieden in de kantine.

Vitaal zijn betekent echter niet alleen dat je gezond eet en goed beweegt. Wil je vitaliteit op de werkvloer stimuleren dan is het belangrijk ook in te zetten op onderwerpen als werk-privébalans, voldoende uitdaging in het werk, een positief sociaal werkklimaat en autonomie.

Veel medewerkers kunnen lichamelijk sterk en vitaal lijken, maar kunnen zich mentaal uitgeput voelen. Belangrijk is dus om je te beseffen dat vitaliteit gaat over lichamelijke, maar ook mentale kracht en energie.

Werken aan vitaliteit

Net als elk ander thema, zoals werkgeluk, duurzame inzetbaarheid of bevlogenheid, zijn er in principe drie werkwijzen om aan vitaliteit op de werkvloer te werken:

Curatie: vitaliteit herstellen
Preventie: vitaliteit behouden
Amplitie: vitaliteit vergroten

CPA-model

Curatieve en preventieve interventies richten zich op respectievelijk probleem- en risicogroepen. Organisaties doen dit bijvoorbeeld door rekening te houden met een steeds hogere pensioenleeftijd, zoals het tijdig aanpassen van werktaken aan eventuele lichamelijke beperkingen. Iets anders dat we regelmatig terug zien komen in vitaliteitsbeleid, zijn bijvoorbeeld scans en trainingen op het gebied van werkdruk herkennen en oplossen, als ook andere factoren die een negatief effect hebben op de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van medewerkers.

Hoewel het doel is om de mentale fitheid van medewerkers te vergroten, ligt de deskundigheid vaak op het gebied van stress en herstel. Indien curatief en/of preventief gewerkt wordt aan vitaliteit worden de resultaten meestal gekoppeld aan KPI’s als het terugdringen van verzuim, de uitkomsten van preventief medisch onderzoek (PMO) verbeteren, het verloop van medewerkers voorkomen of de werkdruk(beleving) doen afnemen.

Amplitief werken aan vitaliteit

Amplitief werken aan vitaliteit op de werkvloer betekent dat je erop gericht bent om de vitaliteit van alle medewerkers te vergroten. Het gaat dus niet om herstellen of voorkomen, maar echt om versterken van het positieve. Je hoeft immers niet zwak te zijn om sterker te worden.

Je hoeft niet ziek te zijn om gezonder te worden. En je hoeft niet futloos te zijn om energieker te worden. Amplitief werken aan vitaliteit koppel je dan ook meestal niet aan KPI’s, maar aan gewenste opbrengsten. Denk aan meer werkplezier, betrokkenheid, motivatie, verbondenheid, loyaliteit, innovatievermogen en productiviteit.

Vitaliteit in de praktijk

Bij organisaties staan veel positieve thema’s rondom medewerkers hoog op de agenda. Om er eens vijf te noemen: vitaliteit, bevlogenheid, werkgeluk, talentmanagement en positief werkklimaat. Hoe aan deze thema’s gewerkt wordt loopt in de praktijk vaak door elkaar. Het vergroten van vitaliteit zorgt namelijk ook voor meer bevlogenheid.

Kunnen medewerkers werken vanuit hun talenten dan zullen zij meer werkgeluk ervaren. En zoals we al zeiden zorgt een positief werkklimaat voor meer vitaliteit op de werkvloer. Kortom, het belangrijkste is niet hoe je bepaalde programma’s noemt. Het vitaliteitsbeleid van de ene organisatie kan volledig overeenkomen met het werkgelukbeleid van een andere organisatie.

Waar het echt om gaat, is hoe je aan deze thema’s werkt. Worden er losse interventies bedacht en ingezet of zijn alle initiatieven onderdeel van een groter geheel? Gaan de budgetten vooral op aan het oplossen van problemen (curatie) of ligt de focus juist op versterken aan de voorkant (amplitie)? Spreken we binnen de organisatie allemaal dezelfde taal of praten we onbedoeld langs elkaar heen?

Amplitiebeleid

Wij kunnen u helpen om integraal amplitiebeleid op te stellen, ongeacht welke positieve thema’s bij jullie organisatie centraal staan. We brengen de huidige situatie in kaart, maken een analyse van de gewenste situatie en zorgen ervoor dat medewerkers aan de voorkant versterkt worden. Gezonde, gelukkige en vitale medewerkers zijn immers een voorwaarde voor organisatiesucces!

Word lid van het Kennisplein Amplitie en neem deel aan interactieve kennissessies.