Skip to main content

Werkgeluk vergroten binnen jouw organisatie kan alleen met het uitgangspunt van eigen verantwoordelijkheid

Werkgeluk vergroten

Werkgevers zijn zich er steeds meer van bewust dat zij moeten investeren in hun medewerkers. Niet voor niets staat werkgeluk vergroten bij veel organisaties hoog op de agenda. Niet alleen je medewerkers profiteren ervan als zij gelukkiger zijn. Ook de organisatie als geheel en niet te vergeten je klanten plukken er de vruchten van als gewerkt wordt aan werkgeluk vergroten.

De winst van werkgeluk vergroten

Door werkgeluk te vergroten ervaren medewerkers onder andere een betere gezondheid, meer werkplezier, een grotere binding met de organisatie, meer positieve energie en verbeterde collegialiteit. De organisatie ziet dit terug in meer productiviteit, een verhoogde mate van loyaliteit, betere omgang met werkdruk, minder verzuim, minder verloop en betere arbeidsprestaties. Deze positieve effecten hebben uiteraard hun weerslag op de klanten door een betere kwaliteit van dienstverlening en een stijging van de klanttevredenheid.

Werkgeluk vergroten

Sommige werkgevers denken onterecht dat zij aan bepaalde knoppen kunnen draaien om medewerkers gelukkiger te maken. Zo werkt het helaas niet. Wat iemand gelukkig maakt is volledig subjectief. Wat mij gelukkig maakt, hoeft jou niet gelukkig te maken. Wil je binnen de organisatie werkgeluk vergroten, dan is het belangrijk om als uitgangspunt te nemen dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen geluk.

Als medewerkers zelf verantwoordelijk zijn, wat kan een organisatie dan wel doen om werkgeluk te vergroten? Het antwoord ligt in het faciliteren en motiveren van werkgeluk. Dit houdt in dat de organisatie mogelijkheden en voorwaarden biedt waaronder medewerkers zelf hun werkgeluk vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

  • Zorg voor voldoende leer- en ontwikkelingsmogelijkheden
  • Geef medewerkers voldoende autonomie door beslissingsruimte, persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid
  • Zorg dat medewerkers hun talenten kunnen ontdekken, ontwikkelen en vooral inzetten
  • Investeer in een positief sociaal werkklimaat
  • Beperk dissatisfiers: geef een passend salaris, zorg voor veiligheid en goede arbeidsvoorwaarden
  • Bied uitzicht op doorgroeimogelijkheden
  • Zorg voor duidelijke en transparante communicatie

Bovenstaande rijtje is uiteraard niet allesomvattend. Medewerkers weten zelf het beste hoe zij hun werkgeluk kunnen vergroten. Vergeet dus niet om dit simpelweg bij hen uit te vragen!

Continue aandacht

Belangrijk om te onthouden is dat werkgeluk vergroten nooit ‘klaar’ is; er is geen eindpunt. Om het werkgeluk op peil te houden is het van belang dat het onderwerp continue aandacht krijgt. Werkgeluk werkt eigenlijk hetzelfde als je conditie; werk je er niet aan, dan wordt het snel minder.

Kansen en groeimogelijkheden

Wat wij nog willen meegeven is het belang van amplitief werken aan werkgeluk. Je kunt op zoek gaan naar datgene dat medewerkers ongelukkig maakt en dit oplossen. Je bent dan bezig met werkgeluk herstellen. Wil je echter werkgeluk vergroten, dan is het van belang om te kijken naar kansen en groeimogelijkheden. Maak niet alleen van de 5en 6jes, maar kijk wat je al goed doet en bouw dit verder uit. Ga eens op zoek naar een 7 en bouw dit uit tot een 8 of 9. Omarm wat je al goed doet!

Word lid van het Kennisplein Amplitie en neem deel aan interactieve kennissessies.