Skip to main content

Werkgelukdeskundige & amplitiedeskundige. Hoe deze 2 nieuwe beroepen elkaar aanvullen en ook versterken

Werkgelukdeskundige

In 2017 liet nationaleberoepengids.nl een lijst zien met 21 nieuwe beroepen met toekomst. De werkgelukdeskundige is in deze lijst opgenomen en inmiddels heeft iedereen er wel een keer van gehoord. De werkgelukdeskundige helpt organisaties en de mensen die er werken om het werkgeluk te vergroten. De functie wordt ook regelmatig Chief Happiness Officer genoemd.

Een werkgelukdeskundige hebben op de werkvloer brengt veel voordelen met zich mee. Niet alleen je medewerkers profiteren ervan als zij gelukkiger zijn. Ook de organisatie als geheel en niet te vergeten je klanten plukken er de vruchten van als gewerkt wordt aan werkgeluk. De werkgelukdeskundige geeft vaak workshops en coaching gericht op persoonlijk leiderschap. Dit doet hij zowel op individueel niveau als in teamverband. Daarnaast geeft de werkgelukdeskundige inspiratiesessies en hij deelt kennis en inzichten over gelukkig werken.

Geluksbevorderende interventies

Als het gaat om werkgeluk dan kan de organisatie strategisch advies ontvangen over hoe het werkgeluk van medewerkers te vergroten. Daarnaast krijgen medewerkers kennis, inzichten en vaardigheden om het eigen werkgeluk te vergroten. In de praktijk houdt de werkgelukdeskundige zich het meest bezig met medewerkers leren hun eigen werkgeluk te vergroten. Dit is logisch, omdat de wetenschap van de positieve psychologie zich vooral focust op geluksbevorderende interventies voor individuen. Interventies gericht op de werkcontext zijn veel minder onderzocht, laat staan empirisch gevalideerd.

Hoewel specifieke interventies misschien nog weinig onderzocht zijn, is wel bekend dat bevlogenheid, motivatie en (mentale) gezondheid resulteren in positieve effecten voor organisatie, medewerker en klant. Wij zijn er voorstander van om niet te wachten op wetenschappelijk bewijsmateriaal, maar om zelf te experimenteren en onderzoeken om te ontdekken wat werkt. Design Thinking is bijvoorbeeld een mensgerichte, instinctieve benadering om te vernieuwen. Bewijsmateriaal wordt achterwege gelaten; er wordt puur gekeken naar de behoeften van de mens. Het is een creatief proces, gebaseerd op het opbouwen van ideeën en creatieve mogelijkheden.

Werkgelukdeskundige en amplitiedeskundige

De werkgelukdeskundige kan een mooie rol vervullen in het experimenteren en onderzoeken binnen een organisatie om te ontdekken wat werkgeluk vergroot. Daarnaast introduceren wij een nieuwe functie: de amplitiedeskundige. De amplitiedeskundige werkt juist meer op organisatieniveau aan het vergroten van het welzijn en functioneren van medewerkers. In theorie kan je zeggen dat de werkgelukdeskundige zich bezighoudt met hoe medewerkers hun eigen werkgeluk kunnen vergroten. De amplitiedeskundige houdt zich bezig met het faciliteren en motiveren van werkgeluk op organisatieniveau. In de praktijk laten de twee functies veel overlap zien. Veel werkgelukdeskundigen werken tevens op organisatieniveau en veel amplitiedeskundigen werken ook op individueel niveau. Wij zien daarom een mooie mogelijkheid om elkaars deskundigheid aan te vullen en te versterken.

Word lid van het Kennisplein Amplitie en neem deel aan interactieve kennissessies.