Skip to main content

De term ‘amplitie’ moeten wij vaak uitleggen. Het heeft te maken met thema’s als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, bevlogenheid, employee experience, talentontwikkeling en werkgeluk. Wat is het nou precies en wat kan je er als organisatie mee? In dit artikel leggen we dit haarfijn uit aan de hand van 9 veel gestelde vragen vanuit HR en MT.

  1. Wat is amplitie nou eigenlijk?

Amplitie is het optimaliseren van de positieve staat van alle mensen. Waar curatie en preventie gericht zijn op het oplossen en voorkomen van problemen en risico’s, is amplitie juist gericht op het vergroten van het welzijn en functioneren.

  1. Waarom zou mijn organisatie werken aan amplitie?

Onze manier van leven en werken is door de eeuwen heen continu aan veranderingen onderhevig geweest. Recente technologische ontwikkeling, snelle veranderingen en de toegenomen welvaart hebben met zich meegebracht dat mensen steeds meer op eigen kracht moeten kunnen functioneren en aan wie andere eisen worden gesteld dan voorheen. Deze recente veranderingen worden ook wel de psychologisering van de arbeid genoemd. Het mentale kapitaal van mensen wordt steeds belangrijker; alleen beschikken over vakkennis en lichamelijke gezondheid is niet meer voldoende. Zonder mentale fitheid en motivatie kan niet aan de psychologische eisen die het moderne werk stelt tegemoet gekomen worden. Het welzijn van mensen en medewerkers neemt daarom een steeds meer centrale positie in binnen de maatschappij en de strategie van organisaties. Als we blijven focussen op het herstellen van welzijn, houden we ons mentale kapitaal niet in conditie en blijven we achter de feiten aanlopen. Met amplitie kan het welzijn bevorderd worden, zodat we aan de psychologische eisen van het moderne werk én het toekomstige werk tegemoet kunnen komen.

  1. Waar richten we ons op als we ons bezig willen houden met amplitie?

Om interventies in te kunnen zetten om op een concrete manier te werken aan het optimaliseren van welzijn en functioneren, werken we met het amplitiemodel met vier pijlers: gezondheid, bevlogenheid, talentmanagement en werkinrichting. Een amplitief interventieplan, onderdeel van strategisch amplitiebeleid, komt bottom-up tot stand. Je richt je dus primair op de behoeften en input van medewerkers.

  1. Wanneer is het belangrijk om amplitie in te zetten?

Daar kunnen we kort over zijn, altijd! Amplitie is juist niet iets dat je pas inzet als er iets misgaat of dreigt te gaan. De amplitieve denk- en werkwijze zou onderdeel van je organisatiecultuur moeten zijn.

  1. Wie houdt zich bezig met amplitie?

De werkgever of het management moet akkoord geven om met amplitie aan de slag te gaan. Het belang van investeren in het menselijke kapitaal zou van bovenaf in de missie, visie en het beleid van een organisatie terug moeten komen. Daarnaast is het van belang dat leidinggevenden aansturen op amplitie en dat medewerkers amplitief gedrag vertonen. Let op, we bedoelen alle medewerkers. Dus ook de leidinggevenden, het management en de directeur. Een organisatie waarbij amplitie onderdeel uitmaakt van het DNA van de organisatie ziet en behandelt de medewerkers daadwerkelijk als belangrijkste kapitaal. Bij een dergelijke organisatie heerst een mensgerichte organisatiecultuur. Sturing geven aan zo’n cultuur vraagt om iemand die volledige tijd en aandacht heeft voor de medewerkers. Het is niet dat leidinggevenden en/of managers per definitie niet voldoende aandacht bieden aan hun medewerkers. Zij hebben echter vaak ook andere taken, verantwoordelijkheden en doelen dan enkel de medewerkers in hun kracht te zetten. Om deze reden hebben wij van Talent College een nieuwe functie in het leven geroepen: de amplitiedeskundige.

  1. Wat doet de amplitiedeskundige?

Een amplitiedeskundige biedt strategisch advies om amplitie op te nemen in het beleid van de organisatie en geeft invulling aan dit amplitiebeleid. Hij maakt een analyse van de huidige situatie, de gewenste situatie en stelt een passend interventieplan op. Dit doet hij aan de hand van waarderend onderzoek: een krachtige methode om positieve ontwikkeling te genereren. Op deze manier wordt amplitiebeleid opgesteld, ingevoerd en uitgevoerd. Alles bottom-up uiteraard.

  1. Welke thema’s kan ik aan denken als het gaat om amplitie?

Bij gezondheid gaat het om beweging, voeding en ontspanning. Bevlogenheid gaat over vitaliteit, toewijding en absorptie (flow). Bij talentmanagement is het belangrijk om talenten van medewerkers te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten. Werkinrichting gaat over de aard van het werk en de fysieke werkomgeving. Onderwerpen die hierbij passen zijn: positief werkklimaat, werk-privé balans, leiderschapsstijl, zingeving, onboarding, jobcrafting, onderlinge relaties, communicatie, leer- en ontwikkelmogelijkheden, organisatiecultuur, enzovoort.

  1. Wat is het verschil met onderwerpen als vitaliteit of werkgeluk?

Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, bevlogenheid, goed werkgeverschap, talentontwikkeling, werkgeluk,… Het zijn allemaal thema’s waar veel organisaties op inzetten. Het grote verschil met amplitie is dat amplitie een werkwijze is waarop je aan deze thema’s kunt werken. Neem als voorbeeld vitaliteit. Je kunt vitaliteit herstellen (curatie), behouden (preventie) of vergroten (amplitie). Alle denkbare thema’s kennen deze drie werkwijzen die naast elkaar bestaan. Alle drie zijn ze belangrijk. Wij zeggen alleen ‘begin met amplitie, want dat geldt voor álle medewerkers’.

  1. Dat wil ik ook! Wat kan ik nú doen?

Je kunt nú contact met ons opnemen om een kop koffie te komen drinken en de mogelijkheden te bespreken. Wij werken op projectbasis samen met organisaties en wij bieden onder andere de opleiding tot amplitiedeskundige aan.