Skip to main content

Artikel door mede eigenaar Ellen van Dieren

Dit jaar heb ik geen top 10 van arbeidsmarkt trends, maar slechts 1 woord die de basis is voor goed werkgeverschap en succes op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Tromgeroffel… AMPLITIE. Indien je dit woord herkent kan ik je zeggen dat je al met 2–0 voorstaat op andere werkgevers. Indien dit woord nieuw voor je is, dan is er nog een wereld voor je te winnen en in die wereld neem ik je graag via dit artikel mee.

Laten we beginnen bij het begin en dat is de herkomst van het woord amplitie. Het is afkomstig van het Latijnse amplio wat “versterken” betekent. Waarbij je versterken ook kan lezen als vergroten, verbeteren, vermeerderen. Amplitie is het kernbegrip vanuit de positieve psychologie waarbij we ons richten op het bevorderen in plaats van voorkomen of herstellen. Binnen organisaties passen we dit toe op het menselijk kapitaal dus op alle medewerkers. Met deze achtergrondinformatie komen we tot deze definitie:

“Amplitie is het versterken van het welzijn en functioneren van alle medewerkers”. 

De wereld verandert en daarmee ook de arbeidsmarkt en de houding van medewerkers. Ik spreek altijd over het VUCA tijdperk: een wereld die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen, onzekerheid, complexiteit en vaagheden. Deze onvoorspelbaarheid maakt dat flexibiliteit en wendbaarheid tegenwoordig kernbegrippen zijn van succesvolle organisaties. Bovendien wordt werk door de medewerker steeds minder gezien als plicht en steeds meer als een activiteit die betekenis en kleur geeft aan het leven. En zoveel mensen, zoveel behoeften. De ‘kleur’ is dus voor iedereen anders. Het is meer dan ooit cruciaal om écht met je mensen in gesprek te gaan en blijven. Het gaat om beweegmotieven (om in te zetten op recruitment), maar vooral ook om groeibehoeften (om in te zetten op behoud). Het ‘wat’ van het werk is steeds minder interessant. Vooral het ‘waarom’ en het ‘hoe’ is van grote betekenis.

“4 pijlers voor goed werkgeverschap: gezondheid, werkinrichting, bevlogenheid en talentmanagement”

Voor 2022 is het belangrijker dan ooit dat bij werkgevers de focus ligt op het menselijke kapitaal. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, bevlogenheid, employee experience en werkgeluk nemen dan ook een steeds centralere positie in bij organisatiedoelstellingen. En gelukkig maar, want dit zijn geen thema’s waarop je een externe interventie inkoopt of eenmaal per jaar een themaweek voor organiseert. Succesvolle organisaties snappen dat dit vraagt om een duurzame aanpak die verweven is met het DNA en de bedrijfscultuur. Daarom is het cruciaal om nu amplitief te leren denken, werven en werken. Op basis van het amplitie model ligt de focus op 4 pijlers: gezondheid, werkinrichting, bevlogenheid en talentmanagement.

Om je nog meer inzicht te geven in deze pijlers heb ik amplitie-expert Yrenee Koen gevraagd om 3 voorbeelden van amplitieve interventies te delen die succesvol zijn ingezet bij organisaties.

  1. Het voeren van blijfgesprekken. In de gesprekscyclus is opgenomen om met medewerkers te bespreken waarom zij nog werken bij de organisatie. Dit triggert na te denken over voldoening, ontwikkeling en geeft inspiratie voor de betekenis van goed werkgeverschap.
  2. Werven op basis van talentprofielen in plaats van functieprofielen. Beschrijf wat de beoogde resultaten zijn, maar laat een sollicitant zelf benoemen welke persoonlijkheidskenmerken en talenten hij of zij zal inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de beoogde resultaten.
  3. Positieve communicatie. Geen verzuimbeleid, maar een gezondheidsbeleid. Geen werkdrukplan maar een werkenergieplan. Geen vergrijzing, maar verzilvering. Alles wat je aandacht geeft groeit.

Tot slot wens ik je een mooi 2022 waarin je je hart mag volgen. Dat heb ik ook gedaan en daar een leuke nieuwe stap in mijn ondernemerschap. Zo word ik mede-eigenaar van Talent College. Op naar meer goed werkgeverschap, positieve denk-en werkwijze en talentmanagement en energiemanagement op de (thuis)werkvloer. Ik heb er in zin!