Skip to main content

We ervaren nu met z’n allen dat het leven niet stabiel is. De hele wereld wordt in zijn greep gehouden door de heersende coronacrisis. Dit heeft grote gevolgen voor ons dagelijks leven. Bedrijven proberen hun kop boven water te houden, medewerkers zitten massaal thuis, sociale contacten beperken we tot een minimum en er heerst angst en onzekerheid.

Hoe erg de coronacrisis ook is, aan de positieve kant lijkt er ook een gevoel van solidariteit en verbondenheid in onze samenleving te ontstaan. Er zijn veel initiatieven om elkaar te helpen en er gaan tips rond over hoe je (mentaal) gezond kunt blijven vanuit huis. Nu ben je er als leidinggevende of HR-manager misschien des te meer van bewust dat gezondheid van medewerkers boven alles gaat. Werkgeluk, duurzame inzetbaarheid en de employee experience hebben nu echter misschien geen prioriteit. Maar vergis je niet!

Werken aan amplitie, het bevorderen van positieve toestanden van medewerkers, blijft onmisbaar om het welbevinden en functioneren van medewerkers te waarborgen. Het menselijk kapitaal van een organisatie is essentieel om organisatiesucces te behalen en soms zijn er crisissituaties nodig om dit te beseffen. Betrokkenheid is hét sleutelwoord als we het hebben over een amplitieve cultuur waarbij medewerkers zich maximaal inzetten voor de organisatie en de organisatie zich maximaal inzet voor haar medewerkers. Belangrijk om te beseffen is dat betrokkenheid van twee kanten komt.

Sociale interactie organiseren

Op dit moment is sociale interactie tot een minimum beperkt en ons welbevinden en functioneren neemt daardoor aanzienlijk af. Om betrokkenheid te tonen en creëren is het belangrijk om dagelijks interactie te organiseren. Er zijn verschillende mogelijkheden om elkaar toch te zien en spreken vanuit huis. Denk aan Zoom, Skype of Microsoft Teams. Teamleiders kunnen contact hebben met medewerkers om voortgangen te bespreken. Minstens zo belangrijk is het om regelmatig te checken hoe het met de mensen gaat. Ook is het belangrijk dat collega’s onderling contact hebben. Zorg dus dat dit mogelijk gemaakt wordt, dus dat zij hier de (digitale) middelen voor hebben. Ook belangrijk, organiseer dagelijks op een vast moment een digitale koffiedate! Door ervoor te zorgen dat iedereen dagelijks tenminste één interactiemoment heeft, wordt energie gecreëerd, verbondenheid vergroot en bevlogenheid gestimuleerd.

Huidige manier van werken vormgeven

Voor veel teamleiders, managers en medewerkers is het onzeker hoe het werk nu vormgegeven moet worden. Daarnaast ervaren medewerkers minder regelruimte en werkvariatie doordat zij veel thuis werken. Het werk is vanachter de laptop wellicht eentoniger dan normaal en er is minder mogelijkheid voor afwisseling tussen bijvoorbeeld vergaderingen, zelfstandig werken en gezamenlijk projectwerk. Het is belangrijk openlijk te communiceren over de uitdagingen waar de organisatie en het team voor staan. Vraag medewerkers om mee te denken en vraag wat zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Zo worden medewerkers betrokken bij het vormgeven van ‘het nieuwe werken’ waar we nu middenin zitten. Deze regelruimte stimuleert verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Daarnaast kan het gezamenlijk maken van een weekplanning zorgen voor werkvariatie. Plan digitale meetings en koffiedates, zorg ervoor dat collega’s op bepaalde momenten digitaal ergens aan kunnen samenwerken en benadruk het belang van een goede werk-privé balans. Het werk is momenteel misschien minder gevarieerd, maar er kan juist meer gevarieerd worden tussen werkuren en privé-uren gedurende een dag.

Betrokkenheid in de toekomst

Het tonen en creëren van betrokkenheid is niet alleen nu van belang, maar we beseffen het nu misschien meer. De normale manier van werken is bij veel organisaties ontregeld, waardoor we nieuwe werkwijzen ontdekken. Dit betekent dat het binnenkort wellicht tijd is voor veel organisaties om hun personeelsbeleid eens onder de loep te nemen. Worden de medewerkers in jouw organisatie beschouwd als het belangrijkste kapitaal? Wordt er ook daadwerkelijk zo met hen omgegaan? Is er ruimte voor verbetering om meer te investeren in het welbevinden en functioneren van medewerkers?

Werken aan amplitie blijkt enorm waardevol, zowel voor medewerkers als vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Het leidt tot meer plezier en motivatie, minder verzuim, minder verloop en meer productiviteit en innovatie. Ook draagt het bij aan betere dienstverlening, meer klanttevredenheid en hogere omzet. In de nabije toekomst zal amplitie onderdeel uitmaken van het DNA van succesvolle organisaties. Hoe kan jouw organisatie zich meer inzetten voor haar medewerkers, zodat medewerkers zich meer kunnen inzetten voor jouw organisatie?

Wil je meer weten over het vergroten van welbevinden en functioneren van medewerkers? Kijk dan eens verder op onze website of neem contact met ons op.