Skip to main content

Waar curatie en preventie gericht zijn op het oplossen en voorkomen van problemen, is amplitie gericht op het vergroten van welzijn en functioneren. Een erg interessante werkwijze, maar wat levert het op?

Wij krijgen regelmatig de vraag hoe je amplitie meetbaar maakt. Onze ervaring leert dat de behoefte achter deze vraag vaak tweeledig is:

  1. Overtuigen – De directie, de OR of het MT overtuigen om amplitief te gaan werken
  2. Effectiviteit meten – De resultaten van amplitief werken in kaart brengen als besloten is om amplitief te werken

Laten we direct stellen dat amplitie erg lastig te meten is, terwijl positieve effecten heel logisch gevonden worden. Stel je stapt met je verkeerde been uit bed. Hoe verloopt dan je dag in vergelijking met wanneer je met je goede been uit bed stapt? Ben je productiever? Efficiënter? Energieker? Maak je minder fouter? Iedereen is het met elkaar eens dat je met meer welzijn, beter functioneert. Wat wij daarom een interessante vraag vinden, is of het wel zo slim is om amplitief werken meetbaar te wíllen maken. Hier is waarom.

“Niet alles wat meetbaar is, is belangrijk. En niet alles wat belangrijk is, is meetbaar.”

Het gevaar van iets meetbaar maken, is dat het verhogen van het cijfer het doel wordt. We leggen de lat alsmaar hoger en verliezen het werkelijke doel uit het oog. Stel dat de medewerkers in jouw organisatie hun werkgeluk gemiddeld een 8 geven. Volgend jaar is het weer een 8. Hoe het dan in ons brein werkt, is dat we iets niet goed hebben gedaan. Het cijfer is gelijk gebleven. We zijn er dus niet op vooruit gegaan. Kan je je voorstellen hoe het voelt als het volgend jaar een 7,9 is? Daarnaast gaan we als vanzelf sleutelen aan lage cijfers. We kijken niet meer naar de hoge cijfers. Die zijn immers al goed. Terwijl het juist interessant is om te kijken naar wat goed gaat en hoe je dat kunt vergroten of breder kunt inzetten.

Als je toch besluit om amplitie meetbaar te willen maken, stel dan eerst drie belangrijke vragen:

  1. Wat is echt belangrijk?
  2. Wat ga je dan meten?
  3. Waarom ga je dit meten?

Je zal merken dat het antwoord op de laatste vraag vaak niet in lijn ligt met het antwoord op de eerste vraag. Denk bijvoorbeeld aan iets dat belangrijk is: het binden en boeien van medewerkers. Wat gaan we meten? Het verloopcijfer. Waarom gaan we dat meten? Om het verloopcijfer terug te kunnen dringen. We gaan dan kijken naar de oorzaken van vertrek. Niet naar wat maakt dat mensen blijven. Terwijl dat toch is wat echt belangrijk is.

“Deze discrepantie komt doordat je iets kwalitatiefs (een ervaring/beleving) kwantitatief meetbaar probeert te maken.”

De conclusie omtrent de meetbaarheid van amplitie, is dat je vooral kunt meten wat het je minder kost. Minder ziekte, minder verloop, minder stress. Dit kun je in een absoluut cijfer uitdrukken. Je meet niet wat het je meer opbrengt: meer productiviteit, meer innovativiteit, meer loyaliteit. Zoals we in de eerste quote al schrijven: niet alles wat belangrijk is, is meetbaar. Los van cijfers, kunnen we stellen dat meer welzijn, zorgt voor beter functioneren, wat leidt tot meer (organisatie)succes.

 Dit artikel is een korte samenvatting van de kennissessie ‘amplitie en meetbaarheid’ van het Kennisplein Amplitie. Wil je ook meer leren over positieve organisatieontwikkeling met een focus op amplitie? We verwelkomen je graag als lid en hopen je te zien bij onze volgende kennissessie: ‘de amplitieve gesprekscyclus’.