Skip to main content

Dankzij de coronacrisis wordt tegenwoordig veelvuldig gesproken over Het Nieuwe Normaal. We bevinden ons momenteel op een kantelpunt waardoor organisatieontwikkelingen plaatsvinden in een stroomversnelling. Wij zijn ervan overtuigd dat de menselijke factor in organisaties een geheel nieuwe betekenis krijgt door de heersende veranderingen, onduidelijkheden en onzekerheden.

MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Op weg naar Het Nieuwe Normaal doen organisaties er goed aan om hun bedrijfs- en personeelsstrategie eens kritisch onder de loep te nemen en zorgvuldig toekomstkeuzes te maken. Terugkeren naar ‘hoe het was’ is geen optie. Het darwinisme geldt namelijk ook voor organisaties: niet de sterkste of de slimste overleeft, maar degene die zich het beste aan veranderingen kan aanpassen. In dit tijdperk, waarin verandering de enige contante factor is, moeten we voor stabiliteit terug naar de mens zelf.

Stabiliteit heeft tegenwoordig niet meer de betekenis van een situatie waarin geen verandering plaatsvindt. Stabiliteit houdt in dat organisaties juist kunnen inspelen op mooie kansen en nieuwe uitdagingen die de snel veranderende wereld met zich meebrengt. Een stabiele organisatie is tegenwoordig een wendbare organisatie. Succesvol zijn en blijven houdt in dat drie centrale aspecten meer dan ooit van belang zijn:

  • Innovatie
  • Experimentatie
  • Flexibiliteit

En hierbij kunnen mensen het verschil maken!

Waar vroeger voor medewerkers de focus lag op levensonderhoud, ligt tegenwoordig de focus veel meer op het beste uit onszelf halen. Werk is als gevolg hiervan uitgegroeid van een plicht naar een activiteit die betekenis, zingeving en plezier moet geven aan het leven. Mentale fitheid, motivatie en welzijn staan steeds centraler in de menselijke behoeften. Een bedrijfsstrategie die de menselijke factor centraal stelt speelt dus zowel in op deze behoefte, als op een bedrijfseconomische noodzaak.

HET NIEUWE NORMAAL

Niemand kan voorspellen hoe de toekomst eruit ziet. Plannen maken voor komende kansen en bedreigingen lijkt niet meer van deze tijd. De koers van een organisatie wordt steeds meer bepaald door de mogelijkheden die zich op dit moment voordoen. Juist medewerkers zien kansen en bedreigingen op de werkvloer die niet altijd van bovenaf kunnen worden voorzien. Niemand heeft de waarheid in pacht die bepaalt wat de organisatie succesvol maakt. Om succesvol te zijn en blijven is het belangrijk om samen te onderzoeken, experimenteren en innoveren. Zo kan ontdekt worden wat werkt en wat niet. Iedere medewerker is een professional met als gemeenschappelijk doel een waardevolle bijdrage te leveren aan het succes van de organisatie. Dit vraagt om een Nieuwe Normaal waarbij de organisatiecultuur het welzijn van menselijk kapitaal centraal stelt.

AMPLITIE IN HET DNA

Als we het hebben over investeren in menselijk kapitaal, dan hebben we het over amplitie. Amplitie is het versterken van het welbevinden en functioneren van medewerkers. Werken aan amplitie blijkt enorm waardevol, zowel voor medewerkers als vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Het leidt tot meer plezier en motivatie, minder verzuim, minder verloop en meer productiviteit en innovatie. Ook draagt het bij aan betere dienstverlening, meer klanttevredenheid en hogere omzet.

In onze huidige wereld is amplitie onmisbaar in het DNA van succesvolle organisaties. Nu de coronacrisis ons uit onze vastgeroeste gewoontes heeft geslingerd, is dit het uitgelezen moment voor organisaties om ruimte te creëren voor innovatie, experimentatie en flexibiliteit. Het boek ‘Werken aan amplitie’ is een onmisbaar naslagwerk voor de succesvolle organisaties van nu en in de toekomst.

Wil je meer weten over het vergroten van welbevinden en functioneren van medewerkers? Kijk dan eens verder op onze website of neem contact met ons op.