Skip to main content

In onze huidige maatschappij is ‘druk’ het meest gegeven antwoord op de vraag hoe het met ons gaat. Nu de vakantie voorbij is willen wij drie belangrijke tips meegeven om effectief te functioneren. Door het toepassen van deze tips is jouw antwoord straks niet ‘druk’, maar ‘goed’ als iemand vraagt hoe het met je gaat.

Tip 1: Denk aan je ritme

We leven in een 24-uurs economie waarbij alle vlakken van ons leven door elkaar lopen (werk en privé) en we continu ‘aan’ staan door het digitale tijdperk waarin wij leven. Dit heeft ons biologische ritme van inspanning en ontspanning verstoord. We moeten heel bewust zelf zorgen voor een gezonde balans. Hoe werkt onze biologische klok?

Onze cyclus van dag en nacht is het grootste voorbeeld van inspanning (dag) en ontspanning (nacht). Overdag hebben we echter meerdere van zulke cycli. Deze duren ongeveer 90 tot 120 minuten. Aan het begin van zo’n ritme hebben we veel energie en voelen wij ons vol zelfvertrouwen en uitgedaagd. We zijn dan in staat om ons te concentreren, uitdagingen aan te gaan en maximale prestaties te leveren. Dit noemen we positieve stress. Na ongeveer een uur begint de energie af te nemen en na zo’n 90 minuten begint ons lichaam te verlangen naar rust en herstel. Deze periode van gemiddeld 20 minuten (de duur van de cyclus kan per persoon iets verschillen) is bedoeld om je batterij weer op te laden. Dit kan je doen door echt even pauze te nemen: wandelen, uit het raam staren of iets te drinken halen. Dit zijn activiteiten die je energie opleveren (herstel). Soms is herstel nog niet nodig, maar rust wel. Dan kan je werktaken oppakken die minder inspanning vereisen: ga documenten scannen en wat printjes maken.

Tip 2: Train je energiecapaciteit

We hebben positieve stress nodig om optimaal te functioneren en daarnaast kan het ervoor zorgen dat onze energiecapaciteit groeit. Topsporters trainen hun spieren door deze bloot te stellen aan een steeds grotere belasting. Te lang trainen op een hogere belasting dan het krachtniveau aankan, kan juist zorgen voor blessures. Topsporters weten dat juist de balans tussen inspanning en herstel nodig is om steeds betere prestaties te leveren. Dit leert ons dat onze energiecapaciteit kan groeien door af en toe meer energie te besteden dan wij aankunnen en daarna goed te herstellen. Af en toe een hoge werkdruk is dus juist positief, mits dit niet te lang duurt om blessures te voorkomen en erna ruimte is voor goed herstel. We zullen dus af en toe onze comfortzone moeten verlaten om onszelf bloot te stellen aan meer stress dan we aan denken te kunnen. Vervolgens moeten we ook onze comfortzone verlaten en bewust kiezen voor rust, ook wanneer je denkt dat je daar geen tijd voor hebt.

Tip 3: Focus vergroot het functioneren van je brein

We hebben gezegd dat we aan het begin van een cyclus positieve stress ervaren en maximaal kunnen presteren. We leven echter tegenwoordig in een digitaal tijdperk met een continue stroom aan prikkels. Deze prikkels kunnen positieve stress verstoren. Denk bijvoorbeeld aan meldingen van binnenkomende e-mail of sociale media. Dit soort onderbrekingen hebben een groot effect op het functioneren van ons brein. Door continue onderbrekingen tijdens een taak die inspanning vereist, loopt de hersteltijd van onze hersenen flink omhoog. Continue onderbrekingen van het brein leiden tot negatieve effecten op onze productiviteit, creativiteit en gezondheid. Naast de balans tussen inspanning en ontspanning is het dus ook van belang om aandacht te besteden aan een gezonde manier van werken tijdens inspanning. Dit vraagt om de mentale vaardigheid om je af te sluiten van afleidingen tijdens momenten van inspanning; dus om te focussen. Deze vaardigheid houdt in dat het continu wisselen van aandacht geminimaliseerd wordt. Door bewustwording en oefening met focus kunnen we optimaal gebruikmaken van positieve stress en hiervan profiteren.

Wil je meer weten over het vergroten van welbevinden en functioneren van medewerkers? Kijk dan eens verder op onze website of neem contact met ons op.