Skip to main content

Goed werkgeverschap staat hoog in alle lijstjes met HR trends voor dit jaar. Ten eerste wil ik benadrukken dat het geen trend is, maar noodzakelijk kwaad. En ten tweede kan ik met deze quote hebt best omschrijven hoe we vanuit Talent College goed werkgeverschap zien:

“Als werkgever ben je niet verantwoordelijk voor het geluk van je mensen, wel voor hun welzijn en het creëren van de best mogelijk werkcondities”

vier pijlers amplitie

Precies; jij bent als werkgever verantwoordelijk voor het vergroten van het welzijn van alle medewerkers en dat vraagt om een amplitieve werkwijze. Waar curatie en preventie gericht zijn op herstellen en voorkomen, is amplitie gericht op vergroten en versterken. Wij hebben een amplitiemodel ontwikkeld met 4 pijlers waar amplitieve interventies zich op kunnen richten: gezondheid, bevlogenheid, talentmanagement en werkinrichting. Factoren die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld: beweging, voeding, ontspanning, positief sociaal werkklimaat, inspirerend leiderschap, erkenning en waardering, leer- en ontwikkelmogelijkheden, regelruimte, autonomie, enzovoort. Wát medewerkers precies nodig hebben binnen deze vier pijlers weten zij zelf het beste.

Blogserie: Succesvol talentmanagement in 2023: “De arbeidsmarkt in 2023 kent geen gebrek aan talent! Wel een gebrek aan talentmanagement” is een aardig statement om het nieuwe jaar mee te beginnen. Want ja, ik ken ook de cijfers van verloop, verzuim en vergrijzing etc. Alleen weet ik ook dat de arbeidsmarkt zo blijft tot 2050. Dus we kunnen zeggen “wen er maar aan” en nog belangrijker “kom in beweging”. In deze 3delige blogserie breng ik je in beweging door het ontwikkelen van een moderne visie op talentmanagement, het nieuwe werven met talentprofielen en hoe invulling te geven aan goed werkgeverschap. Allemaal facetten van de amplitieve denk- en werkwijze die ervoor zorgt dat je als organisatie wendbaar bent in deze continu veranderende wereld.

Van binden & boeien naar verbinden & groeien

Ook blijf je als goed werkgever continu werken aan talentmanagement. Het proces van talenontwikkeling stopt niet bij het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Om iets daadwerkelijk als talent te beschouwen is het van belang om talenten in te zetten in relevante situaties. Zo kan iemand pas echt uitblinken in wie die is en van grote meerwaarde zijn voor jouw organisatie. Bovendien ontstaat er een duurzaam effect door activiteiten te ondernemen die aansluiten bij talenten (lees: voorkomen van verloop). Om talent te ontwikkelen is het belangrijk om stimulerende factoren te vergroten en belemmerende factoren te verkleinen. Denk aan de cirkels van invloed en betrokkenheid. Daarom is het persoonlijk verbinden en durven laten groeien van je mensen cruciaal. Dat betekent o.a. opleiden, werken aan interne mobiliteit en afdelingsgrenzen durven los te laten.

Amplitiedeskundige

Dit was de laatste in de blogserie over Talentmanagement. En zoals je nu weet is dat slechts 1 van de 4 pijlers. Deze 4 pijlers zijn complementair aan elkaar en versterken elkaar als je eraan werkt. Dat noemen wij “werken aan amplitie” (als ons gelijknamige boek). We zien de invulling van goed werkgeverschap als een continu proces waarin we de interventies onder de 4 pijlers laten meebewegen. Met de arbeidsmarkt en vooral met de behoefte van de mens (medewerker). Want amplitief werken is bottom-up de behoefte ophalen met de focus op dat wat al goed gaat en met het doel om het menselijk kapitaal te versterken. Dat is een mooie klus en daarom is de rol van amplitiedeskundige en de opleiding ontstaan. Als amplitiedeskundige leer jij amplitie in jouw praktijk toe te passen en werk je aan een toekomstgerichte (HR)visie. Om hiermee te zorgen dat je als organisatie wendbaar blijft en een mensgerichte cultuur creëert waar mensen graag komen en vitaal blijven werken.

Word jij in 2023 ook gecertificeerd amplitiedeskundige? De opleidingrondes starten op:

  • 6 februari in Heerhugowaard
  • 9 februari online
  • 10 maart in Zwolle

Neem contact op voor verdere vragen en mogelijkheden.