Skip to main content

Amplitie is het versterken van het welbevinden en het functioneren van alle medewerkers

Amplitie betekenis

Binnen organisaties komt de focus steeds meer te liggen op het menselijke kapitaal. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, bevlogenheid, employee experience en werkgeluk nemen dan ook een steeds centralere positie in bij organisatiedoelstellingen. We leven in een wereld die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen, onzekerheid, complexiteit en onduidelijkheid. Mensen kunnen hierin het verschil maken. Amplitie is waar het allemaal om draait: het versterken van het welbevinden en het functioneren van medewerkers.

Investeren in menselijk kapitaal

Amplitie is hét kernbegrip uit de positieve organisatiepsychologie, waarbij het draait om bevorderen in plaats van voorkomen (preventie) of herstellen (curatie). Werken aan amplitie blijkt enorm waardevol, zowel voor medewerkers als vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Het leidt tot meer plezier, gezondheid en motivatie, minder verzuim en verloop, meer productiviteit en innovatie, betere dienstverlening, meer klanttevredenheid en hogere omzet.

Amplitiemodel

Amplitie betekenis: Amplitieve werkwijze

De eerder genoemde thema’s, bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, kunnen zowel vanuit preventie als amplitie aangepakt worden. Een preventieve werkwijze is het voeren van functioneringsgesprekken om tekortkomingen van medewerkers te ontdekken en deze te herstellen middels scholing. Een amplitieve werkwijze is het voeren van ontwikkelgesprekken om te ontdekken hoe iemand beter tot zijn recht kan komen en de inzetbaarheid te vergroten.

De reikwijdte van amplitieve interventies is aanzienlijk groter dan curatieve of preventieve interventies. Amplitie strekt zich namelijk uit over alle medewerkers. Preventie is erop gericht dat medewerkers uit een risicogroep niet gaan behoren tot een probleemgroep. Amplitie zorgt ervoor dat zowel de risicogroep als de probleemgroep steeds kleiner worden. Helaas zullen risico’s en problemen zich altijd blijven voordoen. Door te werken aan amplitie kan dit toch aanzienlijk verminderd worden en beperkt blijven. Amplitie is hiermee geen vervanging van curatie en preventie, maar een aanvulling erop.

Inzetten op het versterken van alle medewerkers zorgt ervoor dat organisaties meer in balans kunnen komen. Onderstaand figuur laat zien dat als de meeste aandacht gaat naar de kleinste groep medewerkers (de probleemgroep), tekort wordt geschoten in het in conditie houden van het totale menselijke kapitaal van de organisatie, terwijl dit kapitaal essentieel is om de organisatie stevig neer te zetten. Door de onderste laag van de piramide te versterken, kan de piramide zelfs groeien. Dit laat zien dat investeren in menselijk kapitaal meer organisatiesucces oplevert.

Amplitie betekenis: het amplitiemodel

Om de potentie van de organisatie te verwezenlijken is het belangrijk dat amplitie deel uitmaakt van het DNA van de organisatie. Zo kan een organisatiecultuur gecreëerd worden waarbinnen medewerkers optimaal tot hun recht komen. We hebben het dan over organisatie-, leiderschap-, team- en persoonlijke ontwikkeling. Werken aan amplitie vraagt om een concreet en praktisch model dat als uitgangspunt dient voor strategisch amplitiebeleid. Daarom hebben wij het amplitiemodel ontwikkeld met vier pijlers waar amplitieve interventies zich op kunnen richten. Onderstaand model is ontstaan vanuit verschillende wetenschappelijke literatuur van de positieve psychologie.

De vier pijlers van amplitie

Er zit geen volgorde in de vier pijlers van amplitie en ze zijn allemaal even belangrijk. De pijlers complementeren elkaar en beïnvloeden elkaar wederzijds. Bovendien sluiten ze elkaar niet uit, maar vormen een geheel om te werken aan het versterken van menselijk kapitaal. Het is van belang om aandacht te besteden aan gezonde, bevlogen, talentgerichte medewerkers die hun werk zo kunnen inrichten dat zij kunnen uitblinken in wie zij zijn. Werken aan amplitie als geheel is een voorwaarde om organisatiesucces te behalen en behouden.

Amplitie cirkel

Word lid van het Kennisplein Amplitie en neem deel aan interactieve kennissessies.