Skip to main content

Amplitiebeleid: Organisatieveranderingen

Bestaande problemen oplossen en nieuwe voorkomen: bij veel organisatieveranderingen staat dat nog steeds centraal. In onze huidige tijd van snelle veranderingen, onduidelijkheid en onzekerheid zijn er echter andere uitdagingen. Mensen maken hierbij het verschil. Eerder dan het oplossen en voorkomen van problemen, is investeren in menselijk kapitaal nu een belangrijke voorwaarde voor het succes van een organisatie.

Amplitie is waar het allemaal om draait: het versterken van het welbevinden en het functioneren van medewerkers. Werken aan amplitie blijkt enorm waardevol, zowel voor medewerkers als vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Het leidt tot meer plezier en motivatie, minder verzuim, minder verloop en meer productiviteit en innovatie. Ook draagt het bij aan betere dienstverlening, meer klanttevredenheid en hogere omzet.

Amplitie maakt tegenwoordig onderdeel uit van het DNA van succesvolle organisaties. Om de potentie van uw organisatie te verwezenlijken is meer nodig dan af en toe een training. Onze amplitiedeskundigen bieden strategisch advies om amplitie op te nemen in het beleid van uw organisatie. We maken een analyse van de huidige situatie, de gewenste situatie en stellen een interventieplan op die vervolgens uitgevoerd kan worden in de praktijk. Ook kunnen wij intern amplitiedeskundigen bij uw opleiden, om de expertise direct zelf in huis te halen. Zo kan werken aan amplitie werkelijk onderdeel uitmaken van uw organisatiecultuur.

Meer welbevinden, beter functioneren, groot organisatiesucces!

Heeft u interesse in deze of een andere activiteit?

Neem contact met ons op om uzelf aan te melden of meer informatie te ontvangen.

Contact opnemen

Meer weten over amplitie?
Word lid van het Kennisplein Amplitie