Skip to main content

Van elkaar en met elkaar leren

Door intervisie in te zetten kunnen collega’s van elkaar en met elkaar leren. Intervisie is een bijeenkomst die op regelmatige basis plaatsvindt met een vaste groep medewerkers. Dit kunnen natuurlijk ook leidinggevenden of managers zijn. Het doel van intervisie is het verbeteren van het functioneren op de werkvloer.

Bij het opzetten van intervisiegroepen kijken we goed naar de ontwikkelbehoefte. In sommige gevallen organiseren we vakinhoudelijke intervisie bijeenkomsten. Zo kunnen medewerkers casussen inbrengen om met collega’s te overleggen over de aanpak. Dit kunnen directe collega’s zijn met dezelfde functie. Ook kiezen we regelmatig voor interdisciplinaire intervisiebijeenkomsten. Hier zitten collega’s bij elkaar met verschillende functies, die wel op elkaar van invloed zijn. Zo wordt niet alleen het individuele functioneren verbeterd, maar ook de onderlinge samenwerking tussen verschillende disciplines.

Naast vakinhoudelijke bijeenkomsten organiseren we ook welzijnsgerichte intervisiegroepen. Deze intervisies zijn vooral bedoeld voor leidinggevenden en managers, maar ook bijvoorbeeld vitaliteitsmedewerkers of duurzame inzetbaarheidsadviseurs. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met elkaar besproken hoe het welzijn van medewerkers gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden. Zo wordt gezamenlijk behoeften in kaart gebracht en ideeën opgedaan.

Heeft u interesse in deze of een andere activiteit?

Neem contact met ons op om uzelf aan te melden of meer informatie te ontvangen.

Contact opnemen