Skip to main content

Positieve teamontwikkeling

Een groep mensen bij elkaar maakt nog niet direct een team. Het grote verschil is dat een groep mensen bestaat uit allerlei individuen die bij elkaar zijn gekomen. Bij een team staat onderlinge verbinding centraal om samen te werken aan een bepaald doel. Teamontwikkeling is erg belangrijk om van een groep individuen een goed samenwerkend team te maken. In de praktijk wordt vaak over teams gesproken terwijl men werkt als een groep individuen met gelijke taken.

Van groep naar team

Er zijn een aantal factoren die bij teamontwikkeling centraal staan; wij noemen er zes:

  • Het hebben van een gezamenlijk doel
  • Duidelijkheid over ieders rol in het geheel
  • Bekendheid met elkaars talenten
  • Open communicatie en onderling vertrouwen
  • Feedback, erkenning en waardering
  • Aansturing vanuit betrokkenheid (in plaats van controle)

Dit zijn zes belangrijke factoren om van een groep een hecht team te maken. Zodra het team vorm begint te krijgen zijn er natuurlijk nog andere zaken van wezenlijk belang, zoals leren en ontwikkelen, conflicthantering en een positief sociaal werkklimaat.

Leidinggevende en teamcoach

De leidinggevende heeft een cruciale rol bij teamontwikkeling. Inspireren, coachen en verbinden; dat zijn voor hem of haar belangrijke kernwoorden. Daarnaast kan het gunstig zijn om zo nu en dan te werken met een externe teamcoach. Om grote stappen vooruit te kunnen maken is het soms nodig om te sparren met een professional van buitenaf. Dit leidt vaak tot nieuwe inzichten, innovatieve ideeën en een opfrissing van de onderlinge verbinding in het team als geheel.

Positieve teamontwikkeling

De uitspraak ‘je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’ geldt natuurlijk ook voor teams: ‘er hoeft niet eerst iets fout te gaan om beter te worden’. Werk je met ons samen aan de ontwikkeling van jouw team(s), dan staat positieve teamontwikkeling centraal. Dit is van belang om het maximale uit een team te kunnen halen. Wij werken niet vanuit problemen, maar vanuit vraagstukken. Hoe kan mijn team krachtiger samenwerken? Hoe kunnen wij de talenten binnen het team zo effectief mogelijk benutten? Wat heeft mijn team nodig om te groeien? Hoe zorgen we ervoor dat de teamleden elkaar versterken, waardoor 1 + 1 meer is dan 2?

Talent- en motivatieanalyse

Wij zetten verschillende methoden in om positieve teamontwikkeling te bewerkstelligen. We kijken naar de ontwikkelbehoefte van het betreffende team en maken een traject op maat om het onderste uit de kan te halen. Eén van onze veelgebruikte tools is de Talent en Motivatieanalyse. Zowel voor het individu als voor het team legt deze analyse groeimogelijkheden bloot. Het is een waarderende en dus positieve tool om potentie te verwezenlijken.

Heeft u interesse in deze of een andere activiteit?

Neem contact met ons op om uzelf aan te melden of meer informatie te ontvangen.

Contact opnemen