Skip to main content

Focus op de toekomst

Vaak worden in organisaties nog beoordelings- en/of functioneringsgesprekken gevoerd. Hierbij wordt voornamelijk achteruit gekeken naar het functioneren van de medewerker. Tegenwoordig is het veel belangrijker om de focus juist op de toekomst te leggen. Waar wil de medewerker naartoe? Hoe wil hij zich verder ontwikkelen? En wat is ervoor nodig om daar te komen?

Als leidinggevende en medewerker op een ontwikkelgerichte manier, dus naar voren kijkend, gezamenlijk doelen stellen, dan bestaat er veel meer motivatie om aan persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken dan wanneer tekortkomingen gerepareerd moeten worden. Bovendien komen door dit soort gesprekken persoonlijke doelen en organisatiedoelen veel dichter bij elkaar te liggen. Dit is gunstig voor de individuele medewerker en voor het succes van de organisatie.

Het ombuigen van traditionele beoordelings- en functioneringsgesprekken naar moderne ontwikkelgesprekken is een interventie met een erg positieve impact. Om dit goed op touw te zetten ontwikkelen wij een implementatieplan passend bij uw organisatie. Van het opzetten van een gespreksstructuur tot het trainen van de leidinggevenden in deze gesprekstechniek; wij zijn uw partner om ontwikkelgesprekken succesvol in te zetten met een grote positieve impact.

Heeft u interesse in deze of een andere activiteit?

Neem contact met ons op om uzelf aan te melden of meer informatie te ontvangen.

Contact opnemen