Amplitiecoach

Een amplitiecoach houdt zich bezig met het vergroten van het welbevinden en functioneren van een individuele medewerker. Vaak kunnen medewerkers die problemen ervaren, bijvoorbeeld teveel stress, onvrede of conflicten, gebruikmaken van een coach. Het is waardevol om elke medewerker de kans te geven om met een coach aan de slag te gaan, om op die manier te kunnen groeien.

Onze amplitiecoaches begeleiden individuele medewerkers bij het vergroten van hun gezondheid, het versterken van bevlogenheid in het werk, het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van persoonlijke talenten en bij het inrichten van een stimulerende werk- en leefomgeving. De coachgesprekken kunnen zowel gericht zijn op persoonlijke als op professionele groei. Vaak gaat het een niet zonder het ander.

Heeft u interesse in deze of een andere activiteit?

Neem contact met ons op om uzelf aan te melden of meer informatie te ontvangen.

Contact opnemen