Skip to main content

Waar vaak de focus ligt op het herstellen en behouden van duurzame inzetbaarheid van slechts een deel van het menselijk organisatiekapitaal, worden kansen gemist. Vanuit amplitie adviseren wij organisaties om het welzijn en functioneren van alle medewerkers te vergroten. En dat is precies de bedoeling van de MDIEU subsidie en daarom zien wij samen met onze amplitiedeskundigen kansen. Tijdens de sessie van het Kennisplein Amplitie van januari zijn we met elkaar in gesprek gegaan over deze kansen.

Vergroot de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers met een amplitieve invulling van de MDIEU subsidie.


Wat is de MDIEU-subsidie?

Eerst even in het kort: wat is die MDIEU-regeling? MDIEU staat voor Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden en is bedoeld voor bedrijven om te investeren in duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. Dit met als achterliggende gedachte dat zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk gezond en gemotiveerd kunnen werken. En hoe kun je dit nu het meest duurzaam doen? Precies, vanuit de amplitieve focus waar we ons richten op groei en vooruitgang voor íedereen. We praten over een amplitieve invulling van de MDIEU!

Amplitieve invulling MDIEU

En hoe maak je die invulling dan amplitief? Hierover gingen we met elkaar in gesprek en dit is tweedelig terug te zien in de subsidieaanvraag, namelijk via de bedrijfsanalyse en het activiteitenplan.

Zo kun je de bedrijfsanalyse insteken als de positieve aanleiding voor je MDIEU-traject. Dit doe je door de focus te verleggen van de knelpunten naar de ontwikkelpunten die inspireren. Pijn motiveert immers verandering, waar inspiratie juist ontwikkeling motiveert. We kijken naar wat je wél zou willen en wat het je méér oplevert, in plaats van wat het je minder kost. Met de MDIEU-subsidie krijg je als organisatie de kans om – financieel ondersteund – te focussen op het vergroten van het welzijn en functioneren van alle medewerkers.

Passende amplitieve interventies neem je mee in het activiteitenplan. Hierbij kan je denken aan masterclasses amplitie, amplitief leiderschapsprogramma, maar ook inspiratiesessies over bijvoorbeeld goed werkgeverschap, energiemanagement of psychologische veiligheid. Ook het “doorlichten” van de organisatie, namelijk door waarderend onderzoek uit te voeren, is mogelijk onder de subsidie. En in het verlengde hiervan: het is mogelijk reeds bestaande DI-activiteiten, waaronder deels fte’s, mee te nemen in het MDIEU-project, mits het in een nieuw jasje wordt gestoken.

Maak jouw amplitieve stap

Wil jij ook amplitieve stappen zetten in 2024 en de MDIEU-subsidie inzetten? We denken graag met je mee! Neem contact op met Kirsten@talentcollege.nl voor een vrijblijvend groeigesprek om te kijken naar de mogelijkheden binnen jouw organisatie.