Skip to main content

In onze snel veranderende wereld waarin de arbeidsmarkt steeds verder flexibiliseert is het voor jouw organisatie lastig te bepalen welke talenten en vaardigheden je nodig hebt om toekomstbestendig te blijven. Daarbovenop zien medewerkers werk niet alleen meer als een middel om in levensonderhoud te voorzien. Het beste uit onszelf halen is tegenwoordig een belangrijke waarin we willen voorzien door onze loopbaan. Door medewerkers werk te laten doen dat aansluit bij hun talenten wordt het menselijk kapitaal van jouw organisatie versterkt. Investeren in unieke talenten van medewerkers zorgt enerzijds voor de wendbaarheid die organisaties zo hard nodig hebben. Anderzijds kunnen medewerkers groeien in hun behoefte tot zelfrealisatie. Genoeg redenen om jouw visie op talentmanagement helder te stellen.

Blogserie: Succesvol talentmanagement in 2023: “De arbeidsmarkt in 2023 kent geen gebrek aan talent! Wel een gebrek aan talentmanagement” is een aardig statement om het nieuwe jaar mee te beginnen. Want ja, ik ken ook de cijfers van verloop, verzuim en vergrijzing etc. Alleen weet ik ook dat de arbeidsmarkt zo blijft tot 2050. Dus we kunnen zeggen “wen er maar aan” en nog belangrijker “kom in beweging”. In deze 3delige blogserie breng ik je in beweging door het ontwikkelen van een moderne visie op talentmanagement, het nieuwe werven met talentprofielen en hoe invulling te geven aan goed werkgeverschap. Allemaal facetten van de amplitieve denk- en werkwijze die ervoor zorgt dat je als organisatie wendbaar bent in deze continu veranderende wereld.

Heb jij als organisatie een visie op talentmanagement?

Ik durf voor veel werkgevers in Nederland deze vraag met een nee te beantwoorden. Vanaf 2016 kom ik wekelijks bij organisaties om ze te inspireren over recruitment, goed werkgeverschap en positieve organisatiepsychologie. Halverwege 2022 valt bij mij pas echt het kwartje waar nu de moeilijkheid bij veel organisaties in zit. Het gebrek aan het hebben van een duidelijke visie op talentmanagement. We zijn vooral bezig met vacatures vervullen, verzuim herstellen en verloop voorkomen in het hier & nu en doen veel zaken ondoordacht.

Want heb je bijvoorbeeld als HR professional of recruiter helder wat jij onder talent verstaan? Voordat je kijkt naar talentmanagement mag je stilstaan bij het woord talent. Want duik even de onderzoeken in of vraag om je heen en je ervaart dat er veel verschillende definities op talent zijn. Wij zien 3 visies op talent; talent is onze biologische aanleg, talent is ons ontwikkeld vermogen en talent is een persoon die meerwaarde levert. Vanuit Talent College sluiten wij ons vanuit amplitie aan bij de visie dat talent iets zegt over onze potentie die van nature al aanwezig is. En helpen wij organisaties om te werken vanuit de inclusieve talentbenadering.

4 visies op talentmanagement

Als je weet hoe jullie talent zien is de volgende stap om je visie op talentmanagement vorm te geven. Want de visie van de organisatie bepaald hoe en in welke mate talent benut wordt (en je de krapte ervaart). We kennen 4 visies die organisaties erop na kunnen houden (bron Meyers en Van Woerkom).

Het eerste onderscheid wordt gemaakt tussen exclusief en inclusief. Bij exclusieve talentbenadering leg je de focus op de beste presenterende (potentiële) medewerker. De inclusieve benadering ga je ervan uit dat iedereen talenten heeft en richt zich op de waardering en ontwikkeling daarvan. Het tweede onderscheid dat wordt gemaakt gaat om aangeboren of aangeleerd talent. Dit onderscheid sluit aan bij de verschillende overtuigingen van onderzoekers of talent onze biologische aanleg is of dat het een ontwikkeld vermogen inhoudt. Veel recruiters werven alleen vanuit de exclusieve talentbenadering en daar gaat het mis.

Vanuit de amplitieve denk en werkwijze geloven wij in de inclusieve visie dat talent iets zegt over onze potentie die van nature al aanwezig is. En vinden wij het de rol van de organisatie om medewerkers te stimuleren om eigen talenten te ontdekken, ontwikkelen en optimaal in te zetten. Dit heeft alles te maken met de keuze voor competentiemanagement of talentmanagement en de wijze van werven daarin. Hierover lees je meer in de 2e blog van deze serie.

En wil je nu al meer weten kijk dan naar het webinar Succesvol talentmanagement in 2023. Deze kan je hier terugkijken.