Skip to main content

Van het positieve gesprek, het nieuwe boordelen tot de continue dialoog.. Je ziet ze allemaal voorbij komen en het is een onderwerp dat bij veel HR managers op de agenda staat. Positief! Wat ons alleen wel opvalt is dat veel organisaties worstelen met de ontwikkeling en implementatie ervan. Daarom stelden wij vorige keer de “amplitieve gesprekscyclus” centraal tijdens de maandelijkse sessie van het Kennisplein Amplitie.

We geven je inzicht in 4 elementen die je goed doordacht moet hebben alvorens een nieuwe gesprekscyclus uit te rollen. Van elk element delen we een highlight uit onze sessie:

  1. Gespreksfocus

Voorafgaand het doel helder stellen bepaalt de mate van succes. Want met welk doel hanteer je een gesprekscyclus? Omdat we dat altijd al zo doen, omdat het een onderdeel is van het HR model, omdat het wettelijk verplicht is, omdat de directie vindt dat het moet? Of omdat zowel manager als medewerker er oprechte behoefte aan hebben? En het bijdraagt aan het versterken van het menselijk kapitaal? Nadat je het doel hebt bepaald is het belangrijk om intern goed de focus van je gesprekken te bepalen. Waarbij wij vanuit amplitie de focus leggen op het positieve en vooruitkijken.

  1. Eigenaarschap

De basis van een amplitieve gesprekscyclus is het voeren van een continue, actieve dialoog. Een dialoog is alleen succesvol als beide mensen het gesprek graag met elkaar voeren. Dat vraagt om eigenaarschap. Eigenaarschap houdt in dat iemand verantwoordelijkheid voelt en neemt. In organisaties waarbij de cyclus top-down tot stand komt, wordt eigenaarschap vaak van bovenaf verlangd en van onderaf juist niet gevoeld. Om eigenaarschap te nemen is het noodzakelijk om je ook eigenaar te voelen over datgene wat er gebeurt. Haal daarom bottom-up bij je medewerkers op hoe zij willen dat de cyclus eruit ziet. En misschien blijkt wel dat niet iedereen in eenzelfde cyclus past…

  1. Beoordelen en belonen

De grootste valkuil is het voeren van het jaarlijkse gesprek als moetje, waarbij de checklist afvinken als leidraad dient en waar de enige uitkomst een ja of nee is voor een stap omhoog in de salarisschaal. Onze amplitieve reactie hierop valt te vatten in deze quote van Yrenee Koen: “Sturen op resultaten is minder effectief dan motiveren van welzijn”.

  1. Implementeren

Als je het doel helder hebt, de behoefte bij medewerkers opgehaald en snapt dat waarderen en belonen samengaat, komt er een punt van implementatie. Daarvoor geven we je een enorme tip: besteed aandacht aan het trainen van managers! Doe dat niet alleen in amplitieve gespreksvaardigheden, maar start met het gezamenlijk verkrijgen van de juiste mindset. Leiderschap is dan ook een thema wat nauw betrokken is bij de continue, positieve dialoog.

Vind je deze informatie ook waardevol en op zoek naar meer? Word dan lid van het Kennisplein Amplitie. Eerst een keer sfeerproeven? De volgende kennissessie op 4 november gaat over amplitief leiderschap en is openbaar toegankelijk. Neem contact op om je gratis aan te melden.