Skip to main content

In deze snel veranderende wereld ontwikkelen de mens en haar behoeften zich continu. In grote lijnen wordt dit gevangen in ‘generaties’. Zo herken jij het in jouw omgeving mogelijk ook dat meerdere generaties anders kijken naar hun werk en de invulling die zij hieraan geven. Wat is er bekend over generaties op de werkvloer? En hoe ga je daarmee om als werkgever? In deze blog kijken we met onze amplitieve bril naar meerdere generaties en ontdekken hoe we elkaar juist kunnen versterken. De opgedane inzichten komen uit de digitale kennissessie van het Kennisplein Amplitie gegeven door Ellen.

Stop met generatiedenken!

Wanneer er gesproken wordt over generaties in het nieuws, de sociale media en andere platformen wordt veelal de nadruk gelegd op de verschillen die er zijn tussen meerdere generaties. Ofwel het generatienarratief: het verhaal dat gaande is over generaties. En hoe meer nadruk we leggen op de verschillen en kloven die er zijn, en het moeten managen van de generaties op de werkvloer, hoe groter de verdeeldheid lijkt te worden… Ten onrechte!

In de kennissessie werd ons de volgende stelling voorgelegd: “We moeten stoppen met generatiedenken”. Het is namelijk het generatiedenken en -management dat sterk van invloed is op de focus op generatieverschillen. We spreken onder andere over babyboomers, millenials, Gen Z, en alle kenmerken die daarbij zouden horen. Verschillen tussen groepen mensen zouden hierdoor te verklaren zijn. Zo worden zaken als de wens om flexibele werktijden, de mate van autonomie en ontwikkelmogelijkheden in de huidige tijd veelal gekoppeld aan de jongste generatie op de werkvloer, de zogenaamde generatie Z. Echter, in de kennissessie waren we het grotendeels eens met de stelling. De vraag was namelijk ook: praten we terecht over generaties op de werkvloer? Wellicht hebben individuen uit oudere generaties ook wel deze wens, maar zijn jongeren – met de huidige arbeidsmarkt en de digitale wereld – vanaf het begin af aan meer gewend om dit uit te spreken. Of zit het voornamelijk in persoonlijkheid, waarbij weer een andere Gen Z’er het bovenstaande mogelijk helemaal niet prefereert. We ervaren dus ook grote verschillen bínnen generaties.

Amplitief leiderschap

De vraag is misschien ook: is het überhaupt terecht dat we over generaties praten op de werkvloer? Desondanks is het generatiedenken op dit moment nog niet zo makkelijk te negeren. Wanneer we toch praten over generaties, is een goede communicatie en de juiste focus van groot belang.

Zo kan je in plaats van generatieverschillen bestrijden veel beter generatiediversiteit stimuleren, en niet generatiedenken willen voorkomen maar juist generatieversterking nastreven. Met de amplitieve bril op bied je als werkgever voorwaarden en mogelijkheden waarbinnen alle individuele medewerkers hun welzijn en functioneren kunnen vergroten, zonder geleid te worden door het generatiedenken. Dit vraagt dus vooral amplitief leiderschap: leiderschap met de focus op de mens achter de medewerker die een energiebron vormt voor bevlogenheid.

Generatieversterking

Onze conclusie is dat we vanuit amplitie toe bewegen naar generatieversterking. Hierbij 4 actiepunten hoe je dat kunt doen:

  • Laat het generatiedenken los en geef aandacht aan het individu in plaats van een groep mensen behorend tot een generatie
  • Focus op het versterken van onderlinge verbinding
  • Laat de behoeftes van medewerkers bottom-up tot stand komen, zonder stil te staan bij mogelijke stereotype generaties.
  • Richt je vanuit waarderend perspectief op positieve elementen en talenten. Ieder mens is immers uniek, zowel tussen als binnen generaties.

Zo zien we maar weer dat amplitie de denk- en werkwijze is die zorgt voor groei en vooruitgang. Wil je meer inspiratie, kennis en toepassing binnen jouw organisatie ervaren? Volg dan de online masterclass.