Skip to main content

Succesvol recruitment start met de juiste visie op talentmanagement. En daar horen 3 organisatie vragen bij: Welke visie heb je op talent? Welke talentbenadering pas je toe? Welke managementstijl hanteer je? Deze 3 vragen en vooral de antwoorden hierop stonden centraal in de kennissessie “amplitief recruitment” van het Kennisplein Amplitie. Hierbij delen we enkele highlights van onze visie op talentmanagement en amplitief recruitment in de praktijk.

Pijlers van Amplitie zijn gezondheid, bevlogenheid, werkinrichting en talentmanagement

Talentmanagement

Talentmanagement is 1 van de 4 pijlers van het amplitiemodel en een pijler waar nog veel winst te behalen is. Vanuit amplitie geloven wij erin dat ieder mens uniek talent bezit en dat we als organisatie dit mede mogen ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Met het doel om een ieder te laten uitblinken in wie die is en de aanwezige potentie dus maximaal tot bloei te laten komen.

Het is goed om te weten dat het investeren in unieke talenten tweeledig loont. Enerzijds zorgt het voor de wendbaarheid die organisaties zo hard nodig hebben in de huidige wereld. Anderzijds kunnen medewerkers op deze wijze groeien in hun behoefte tot zelfrealisatie. Met deze inclusieve visie op talent zal je direct werken aan het versterken van je werkgeversimago.

Amplitief recruitment in de praktijk

De inclusieve visie op talentmanagement toepassen in de praktijk betekent veel omdenken en anders organiseren. Zo gaan we van vacature gestuurd naar kandidaat gestuurd werven. Hierbij stappen we af van de vacaturetekst en werven we met talentprofielen. Het talentprofiel is een wervingstekst (of video) waar een behoefte in omschreven wordt in plaats van een pakket aan functietaken en eisen. Het is leren denken vanuit de beoogde resultaten die je samen wilt bereiken en de invulling waarmee dat gedaan wordt los durven laten. Je schetst het beoogde resultaat, de aantrekkelijke (!) werkomgeving en nodigt de kandidaat uit om zelf aan te geven hoe die persoon van meerwaarde is (en welke talenten die inzet). Ter inspiratie kan je hier ons talentprofiel van ontwikkelmanager vinden. Verder hebben we in de sessie nog mooie voorbeelden gedeeld van werven via open dagen, werk laten beleven middels VR of simulatie, nieuwe eigentijdse arbeidsvoorwaarden en open hiring.

Meer inspiratie opdoen?

Heeft deze korte blog jou al geïnspireerd? Dan kan je bedenken wat onze 2 uur durende kennissessie jou oplevert. Als lid van het Kennisplein Amplitie volg je iedere maand een online sessie of kijk je ze terug in onze bibliotheek. Voor de maand april staat het thema “terug naar de bedoeling” en in mei “een amplitieve samenleving” op het programma. Je bent hier welkom als nieuw lid!