Ontwikkelgesprekken versus functioneringsgesprekken

21 juni 2018

Artikelen

Het afgelopen halfjaar heeft Dennis Hibma een afstudeeropdracht gedaan voor Talent College. Zijn opdracht: ontwikkel een praktische interventie die amplitiedeskundigen kunnen gebruiken om bevlogenheid op de werkvloer te bevorderen.

Na het doen van onderzoek naar bevlogenheid en het inventariseren en bedenken van mogelijke interventies, is eruit gekomen dat een methode voor ontwikkelgesprekken de beste keuze bleek te zijn. In het nieuws wordt er al langere tijd over gesproken dat functioneringsgesprekken achterhaald zijn. Wat draagt het eigenlijk bij aan organisatiesucces? De resultaten hiervan zijn niet geheel duidelijk.

Een goede arbeidsrelatie, voldoende uitdaging in het werk en de mogelijkheid om te groeien zijn factoren die wel een duidelijk positief effect hebben op organisatiesucces. Door ontwikkelgesprekken met medewerkers te voeren creëer je bevlogen medewerkers. Mensen die ernaar streven om het beste uit zichzelf te halen om hun werk nog beter te kunnen uitvoeren.

Uit ‘HR Trends 2016-2017’ van ADP Nederland blijkt dat er een top 5 is met benodigde aanpassingen als je het hebt over functionerings- en beoordelingsgesprekken. Zij noemen: criteria, frequentie, technologie, verbonden consequenties en betrokken partijen. Het voeren van ontwikkelgesprekken lijkt hier een oplossing voor te bieden.

Bij een ontwikkelgesprek ligt de focus op groei en optimaal functioneren. Door te bespreken wat beide partijen willen bereiken, kunnen doelen op elkaar afgestemd worden en acties geformuleerd worden. Samen bepaal je wat belangrijk is om deze doelen te bepalen en dit vormen dan je criteria. Qua frequentie is het met ontwikkelgesprekken belangrijk om vaker dan eens per jaar de voortgang te bepalen. Zo hebben leidinggevende en medewerker meer een samenwerkende rol en faciliteert/coacht de leidinggevende de medewerker in het behalen van de gezamenlijke doelen. Wat betreft technologie is het goed om 360 graden feedback te gebruiken op een waarderende wijze. Zo kunnen collega’s aangeven wat voor meerwaarde en talenten zij zien bij de betreffende medewerker en dit kan onderdeel van het ontwikkelgesprek worden om te komen tot groei. Tevens breid je hiermee de betrokken partijen uit door collega’s erbij te betrekken. Tenslotte hebben we nog verbonden consequenties. Bij functioneringsgesprekken heerst vaak een angst en het gevoel om op het matje geroepen te worden. Bij ontwikkelgesprekken kan een ‘consequentie’ zijn dat iemand een bepaalde training of coaching nodig heeft om het werk beter te kunnen uitvoeren. Zo zijn er bij ontwikkelgesprekken meer mogelijkheden voor positieve consequenties dan bij functioneringsgesprekken.

Ik ben Dennis erg dankbaar voor de methode die hij heeft ontwikkeld voor Talent College en het onderzoek dat hij daarbij heeft gedaan. Ik heb ontzettend veel energie en inspiratie gekregen van onze samenwerking. Voor het eindresultaat voor hem (het cijfer) moet ik jullie nog even in spanning houden… Binnenkort zal dit bekend zijn! Wij wachten in spanning af.