Skip to main content

Samenwerken aan mensgerichte organisaties waar je graag komt en blijft werken. Hoe doe je dat? Door te werken aan amplitie. Niet voor niets komt de focus binnen organisaties steeds meer te liggen op het menselijke kapitaal. Vitaliteit, werkgeluk, duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap nemen een steeds centrale positie in bij organisatiedoelstellingen. Amplitief denken en werken is waar het allemaal om draait: het vergroten van welzijn en functioneren van mensen, met meer organisatiesucces als gevolg.

Wij zorgen voor inspiratie, bewustwording en beweging bij jouw doelgroep. Of het nou gaat om een evenement met 200+ bezoekers, een medewerkers bijeenkomst, een sessie met het HR-team of in gesprek met de directie. Je bent bij ons aan het juiste adres voor een boost in de gewenste richting. We nemen je op praktische wijze mee in de wereld van de positieve organisatiepsychologie met de focus op amplitie: de denk- en werkwijze die zorgt voor groei en vooruitgang van mens & organisatie.

“Ellen is bij uitstek de persoon om het gedachtegoed van amplitie uit te dragen. Zij beschikt over een scherpe geest en een onderzoekende houding en bij dat alles is ze op en top bevlogen om haar doelgroep net zo enthousiast te maken als zijzelf” aldus Jaap-Willem (Directeur Mens & Organisatie)

Na al onze sessies gaat het publiek naar huis met:

  • Het inzicht dat het menselijk kapitaal het belangrijkste is van iedere organisatie
  • Een nieuwe kijk op werk en de vernieuwde rol van de werkgever
  • Inspiratie voor het vergroten van welzijn binnen de eigen werkomgeving
  • Voorbeelden van positieve communicatie en het effect ervan
  • Tips voor toepassing van amplitie in hun eigen praktijk

Van een keynotesessie op jouw event (duur 30-60 minuten) tot een inspiratiesessie voor jouw organisatie (duur 45-90 minuten) of in gesprek met jouw directie, MT of HR-team (duur 90-120 minuten). Wij zorgen voor een inspiratiesessie passend bij jouw wens, doelgroep en setting. Ook voor een amplitieve kijk op een specifiek thema kan je bij ons terecht. Denk aan thema’s als goed werkgeverschap, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, energiemanagement of werkgeluk.

Neem contact met ons op om een inspiratiesessie vorm te geven aansluitend bij jouw/jullie wensen.

Plan een inspiratiesessie